przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Łukasza, Kai, Nastazji
przejdź do stopki

Jubileusz 70-lecia istnienia jednostki OSP w Ostrężnicy

28 Październik 2016
kategoria:
Aktualności
 

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęto Mszą świętą w Kościele parafialnym pw. św. Faustyny w Ostrężnicy-Łanach

Uczestniczyli mieszkańcy parafii a także  poczty sztandarowe z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Krzeszowice. Po zakończeniu nabożeństwa  nastąpił przemarsz pododdziałów w rejon remizy strażackiej w Ostrężnicy pod dowództwem Komendanta Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach- druha Mieczysława Odrzywołka oraz przy dźwiękach  Orkiestry Dętej  „OSP Czerna” pod batutą kapelmistrza Henryka Maciejowskiego.

 


Po krótkim  sygnale  syreny alarmowej oraz odegraniu hejnału krakowskiego, dh. Mieczysław Odrzywołek złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Krzeszowicach dh. Łukaszowi Smółka  o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości.
Nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt, po czym  proboszcz Parafii Ostrężnica – Łany  ks. Krzysztof Kolata poświęcił obiekt  OSP rozbudowany o dodatkowy garaż, wyjście ewakuacyjne oraz pomieszczenie dla Sołtysa i Koła Gospodyń Wiejskich.

Następnie głos zabrał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy dh Kazimierz Brzeziński składając podziękowanie druhom-założycielom jednostki strażackiej w Ostrężnicy  oraz wszystkim członkom straży którzy tworzyli  jej 70-letnią historię. Uczcił również pamięć tych,  którzy odeszli na wieczną służbę.

 

Powitał wszystkich przybyłych oraz  zaproszonych gości, tj.  Andrzeja Adamczyka - Posła na Sejm RP oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa,  Stanisława Nowaka - Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie,  w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - zastępcę Dowódcy JRG III  - st. kpt. Andrzeja Poniedziałek, Łukasza Smółkę - Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach,  Stanisława Lasonia - Sekretarza Komisji  Rewizyjnej   Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Krakowie, Mieczysława Odrzywołka – V-ce Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz Komendanta  Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach, Zbigniewa Barana  -  V-ce Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach,  Alicję Gaj - Sekretarza Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach i Sołtysa Tenczynka, Barbarę Kurdziel - Skarbnika Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach i Głównego Specjalistę Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego  w Krzeszowicach, Wojciecha Pałkę V-ce Starostę Powiatu Krakowskiego,  Wacława Gregorczyka -  Burmistrza Gminy Krzeszowice,  Barbarę Adamczyk - Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,  Adama Godynia – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzeszowicach,  Krzysztofa Kolatę - Proboszcza Parafii Ostrężnica – Łany,   Kazimierza Stryczka - Radnego Rady Miejskiej  w Krzeszowicach i Sołtysa Ostrężnicy wraz z członkami Rady Sołeckiej.
Kolejnym punktem jubileuszu było odczytanie krótkiego rysu historycznego, przez członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Ostrężnica, druhnę Dominikę Lasoń.                
Następnie Naczelnik OSP Ostrężnica - dh. Kamil Staroń odczytał uchwały  dot. nadania odznaczeń i medali zasłużonym druhom OSP Ostrężnica:
- ponownie Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali – Stanisław Rozmus (jeden z druhów założycieli OSP Ostrężnica) oraz Rudolf Kurdziel.
- odznakami za wysługę lat zostali uhonorowani - Stanisław Rozmus 70 lat i Rudolf Kurdziel 55 lat, Stanisław Kurdziel-25 lat, Łukasz Noworyta-5 lat, Michał Noworyta-5 lat, Krystian Pałka-5 lat, Łukasz Skotniczny-5 lat oraz członkowie Młodzieżowej drużyny Pożarniczej  w Ostrężnicy: Kewin Kalinowski,  Kacper Kępka,  Michał Kot,   Dominika Lasoń,  Patrycja Łuszcz,  Roksana Molendys.
Srebrną Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”  odznaczeni zostali: Natalia Dura,  Kewin Kalinowski,  Patrycja Łuszcz. Natomiast Brązową Odznaką „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”  odznaczono Zofię Dura.  

 


Medale i odznaczenia wręczali: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  bryg. Stanisław Nowak, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej III w Krakowie st. kpt. Andrzej Poniedziałek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach - Łukasz Smółka oraz Poseł na Sejm RP – Andrzej Adamczyk.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście.


 


Podczas jubileuszu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z gminy Krzeszowice, który  został zakupiony w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2016”. Program dotyczył udzielenia pomocy finansowowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Pomoc taką otrzymały jednostki: OSP Czatkowice, OSP Nowa Góra, OSP Zalas i OSP Rudno. Zakupiono 3 kpl odzieży ochronnej do działań bojowych, 2 zestawy PSP R1 wraz z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną oraz 6 szt radiotelefonów z zestawem podhełmowym. W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego przekazania sprzętu dokonał  Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, w imieniu gminy Krzeszowice Burmistrz – Wacław Gregorczyk. Całkowity koszt zadania wyniósł 46.035,00 zł, z czego 23.017,00 zł gmina Krzeszowice otrzymała z budżetu województwa małopolskiego.
W jubileuszu uczestniczyły poczty sztandarowe następujących jednostek:  
OSP Czatkowice, OSP Czerna, OSP Krzeszowice, OSP Miękinia, OSP Nawojowa Góra, OSP Nowa Góra, OSP Ostrężnica, OSP Paczółtowice, OSP Rudno, OSP Tenczynek, OSP Wola Filipowska, OSP Żbik i poczet sztandarowy ZOG ZOSP RP w Krzeszowicach oraz zaprzyjaźniona jednostka OSP Lgota.
Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów pieszych oraz zmotoryzowanych.

                                                                               Barbara Kurdziel