przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Balbiny, Ksawerego, Pauliny
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 2Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady śniegu
przejdź do stopki

KONSULTACJA PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KRZESZOWICE NA 2017 ROK

10 Październik 2016
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje

iż zgodnie z uchwałą nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 roku obowiązkowym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podlega projekt uchwały: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krzeszowice na 2017 rok.
Zgodnie z w/w uchwałą – Regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi (załącznik do uchwały) - konsultacja zostanie przeprowadzona w formie, o której mowa w § 6 ust. 3, tj. poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.krzeszowice.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.

W/w projekt do konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Proponowane uwagi do projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzeszowice na 2017 rok należy zgłaszać do dnia: 20 października 2016 roku za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza do konsultacji, stanowiącego załącznik nr 2.
Obowiązująca forma zgłaszania uwag:  
- drogą pisemną na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 1, 32-065 Krzeszowice, na Dziennik Podawczy,
lub:
- drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
docx projekt_uchwalyGPP i RPA na2017.docx
ilość pobrań: 436
16-10-10 08:54 projekt_uchwalyGPP i RPA na2017.docx 71.11KB -
doc formularz konsultacje uwag załącznik 2 do projektu GPPiRPA na 2017.doc
ilość pobrań: 293
16-10-10 08:55 formularz konsultacje uwag załącznik 2 do projektu GPPiRPA na 2017.doc 31.5KB -