do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Celiny, Ireneusza, Niny
Strona główna Aktualności

Konkurs na prezentację multimedialną

27 Grudzień 2017
kategoria:
Aktualności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach

zaprasza do udziału w konkursie
"MULTIMEDIALNA PREZENTACJA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI"

R e g u l a m i n   k o n k u r s u

I. Organizator
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach

II. Temat konkursu
- Prezentacja multimedialna o miejscowości należącej do gminy Krzeszowice

III. Fundator nagród i dyplomów
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach
- Sponsorzy

IV. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
- Młodzież szkolna (szkoła podstawowa i średnia)
- Dorośli

V. Wykonanie prac
- technika – prezentacja multimedialna
- format obsługiwany przez program Microsoft PowerPoint

VI. Celem konkursu jest
- Promocja miasta i gminy Krzeszowice poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych (np. kapliczki, centra wsi, obiekty użyteczności publicznej i inne)
- Rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności dostrzegania walorów gospodarczych, społecznych, krajoznawczych i kulturowych gminy

VII. Zakres przedmiotowy konkursu
- Konkurs ma charakter otwarty.  W konkursie mogą brać udział prace grupowe.
Do konkursu stanąć może dowolna liczba prac. W prezentacji powinny znajdować się informacje tekstowe i multimedialne (zdjęcia, dźwięk, wideo) bądź inne, których użycie będzie uważane za potrzebne. Prezentacje zostaną wykorzystane do promocji
miasta i gminy Krzeszowice.
VIII. Warunki uczestnictwa:
a) przesłanie lub dostarczenie wykonanych prac na nośniku cyfrowym (pendrive, płyta CD lub DVD) na adres:
MGBP Krzeszowice, pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r.
b) załączenie wypełnionej „Karty zgłoszenia do konkursu” oraz „Oświadczenia”.
Formularz karty i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.bibliotekakrzeszowice.pl oraz osobiście w MGBP

IX. Rozstrzygnięcie konkursu:
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8  maja 2018 roku.
- Komisja, powołana przez Dyrektora MGBP, dokona selekcji prac, zapozna się z treścią wypowiedzi multimedialnej, sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.
- Spośród wszystkich dostarczonych prezentacji zostanie wybrana jedna praca w każdej kategorii. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje również wyróżnienia.

Nadesłane prace pozostają własnością MGBP w Krzeszowicach i mogą być wykorzystywane przez bibliotekę (w całości lub fragmentach), wraz z podaniem autora prezentacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dodatkowych informacji udziela opiekun konkursu, Barbara Grabowska, tel. 12 282 15 13 lub e-mail:

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Karta zgłoszenia na konkurs.docx 17-12-27 10:31 12.84KB pobierz plik: Karta zgłoszenia na konkurs.docx