do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna Aktualności

Konsultacje - aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. małopolskiego

11 Styczeń 2019
kategoria:
Aktualności
 

Zarząd Województwa Małopolskiego

przygotował aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, który obejmie tereny wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie i wzdłuż linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Aktualizacja ww. Programu obejmuje drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W związku z powyższym Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ww. Programu.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 25 stycznia 2019 r.

na adres e-mail: lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/halas, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 — 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
W ramach konsultacji społecznych odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 18 stycznia 2019 r. (tj. piątek) o godz. 12:00 w auli VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5, 30-071 Kraków.