przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Łukasza, Kai, Nastazji
przejdź do stopki

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

31 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) działające na obszarze gminy Krzeszowice, których statutowym celem działania jest ochrona  zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2023 roku”.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2023 roku”  dostępny jest poniżej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 oraz w Referacie Ochrony Środowiska, pl. F. Kulczyckiego 1, Segment A, pok. nr A1.
Konsultacje trwają od dnia 1.02.2023 r. do dnia 21.02.2023 r.

Uwagi można zgłaszać w wyznaczonym terminie:
- korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,  ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice,
- pisemnie na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy Urzędu,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ,
- za pośrednictwem skrytki na platformie ePUAP: /UMKrzeszowice/SkrytkaESP,
- faksem na numer (12) 252 08 91.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
docx Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2023 - projekt.docx
ilość pobrań: 118
23-01-31 10:32 Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2023 - projekt.docx 69.72KB -