przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Delfiny, Marii, Wirginiusza
przejdź do stopki

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022

08 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 r.

To już XII edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacji pozarządowych – pokazanie najlepszych dobrych praktyk, zaprezentowanie podmiotów które łączą działalność gospodarczą z ważną misją społeczną.
Konkurs jak co roku organizowany jest w kilku kategoriach. Wybieramy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej – czyli przedsiębiorstwo, które działa w Małopolsce już ponad 2 lata, ale także nagradzamy Debiut Roku (czyli podmiot, który działa min. 1 rok). W tych dwóch kategoriach bierzemy pod uwagę nie tylko twarde wyniki z działalności gospodarczej, ale przede wszystkim działania społeczne – aktywizujące pracowników i podopiecznych, działalność na rzecz społeczności lokalnych np. świadczenie ważnych usług dla mieszkańców czy rozwoju lokalnego.
Oprócz kategorii głównej, konkurs nagradza również najlepsze samorządy i firmy komercyjne, które współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.  Ponadto wyróżniamy kluby i centra integracji społecznej oraz warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. Samorządy mogą zgłaszać działające na swoim terenie podmioty reintegracyjne, rekomendując prowadzone przez nie działania aktywizujące.
W ramach Konkursu przewidziano nagrody w każdej kategorii. Są to przede wszystkim nagrody finansowe bądź rzeczowe, a także prawo do posługiwania się uzyskanym tytułem. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do włączenia się w tę inicjatywę!

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 września!

Regulamin i formularze dostępne są na stronie www.rops.krakow.pl