do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Dory, Olgi, Teodora
Strona główna Aktualności

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej zaprasza do udziału w konkursie grantowym

09 Lipiec 2018
kategoria:
Aktualności

Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne mogą uzyskać granty do wysokości 10 000 zł 

na uruchomienie /udoskonalenie realizowanej  przez podmiot usługi. Szczegóły poniżej oraz w dokumentach pod  linkiem  http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/aktualnosci/article/ii-nabor-wnioskow-o-pr-3/

Nabór: 01.08.2018 do 17.08.2018 r.

Fragment regulaminu konkursu
1.Wsparcie finansowe w formie grantów może zostać przeznaczone przez Grantobiorcę na:
a.Przygotowanie i przetestowanie nowej usługi, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł[1]), zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do przygotowania i przetestowania nowej usługi[2],
b.Wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł[3]), zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do wprowadzania do oferty nowych towarów i/lub usług,
c.Poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł[4]), zakup usług, zaangażowanie personelu (tj. członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do poszerzania/zmiany zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzania asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji,
d.zakup usług zewnętrznych wspierających rozwój działalności Wnioskodawcy (np. koszty udziału w targach branżowych, szkoleń specjalistycznych, doradztwa itp.),
e.promocję produktów i/lub usług oferowanych przez Wnioskodawcę,
2.Maksymalna kwota grantu (dofinansowania Inicjatywy) wynosi 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy), nie wliczając w to wartości wkładu własnego.
3.Wsparcie finansowe w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej realizowane jest w formie dofinansowania Inicjatywy.