przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
przejdź do stopki

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji!

28 Listopad 2022
kategoria:
Aktualności
 

25 listopada rozpoczął się nabór wniosków w Małopolskim Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

– programie stypendialnym Województwa Małopolskiego, skierowanym do najzdolniejszych małopolskich uczniów oraz studentów. Nabór potrwa do 24 grudnia.

W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2022/2023 można ubiegać się o wsparcie stypendialne w zakresie:
- dla uczniów począwszy od klasy V szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej każdego typu, a także studentów pierwszego roku na dowolnym kierunku za szczególne osiągnięcia:
w zakresie aktywności społecznej,
artystyczne,
sportowe,
w naukach humanistycznych,
w naukach ścisłych,
w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

- dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów za szczególne osiągnięcia:
w zakresie aktywności społecznej,
w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
artystyczne.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bądź akademickiego (12 miesięcy). Jego wysokość uzależniona jest od etapu edukacyjnego i wynosi odpowiednio:
dla uczniów szkół podstawowych klas V-VIII – 4 tys. zł brutto,
dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wszystkich typów oraz studentów pierwszego roku dowolnego kierunku - 5 tys. zł brutto,
dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów – 6 tys. zł brutto.

W roku szkolnym/akademickim 2022/2023 planuje się przyznać dla najzdolniejszych uczniów i studentów z Małopolski około 400 stypendiów na łączną kwotę 2 mln zł.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji można składać od 25 listopada do 24 grudnia 2022 r. w następujący sposób:
Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JPII 2022/2023. O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
Osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JP2 2022/2023 w:
Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – dziennik podawczy, budynek „B”,
Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123,
Agendach Zamiejscowych UMWM w: Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Zakopanem.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl