przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Alicji, Alojzego, Rudolfa
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Nabór ankiet do projektu wymiany źródeł ciepła

28 Październik 2019
kategoria:
Aktualności

Nabór ankiet uczestnictwa do projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe – etap II”.

Informujemy, iż Gmina Krzeszowice przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku aplikacyjnego, celem pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Biorąc powyższe pod uwagę, osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie ankiety dotyczącej realizacji projektu na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4, w godzinach urzędowania:
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2019 roku.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i ma charakter poglądowy.

Pozyskane dane z ankiet będą służyły do złożenia ww. wniosku aplikacyjnego. Ankieta kierowana jest do osób, które chciałyby pozyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, jednak jej złożenie nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania.

Program działania, w zakresie realizacji projektu, przedstawia się następująco:
• zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych ankiet: do dnia 12 listopada 2019 roku,
• opracowanie wniosku aplikacyjnego i złożenie do UMWM: do 5 grudnia 2019 roku,
• w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, realizacja w latach 2020-2021.

Zasady uczestnictwa w projekcie, do którego przygotowywane są założenia na podstawie ankiet, zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia.
Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest w następujący sposób:
1) dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku
i będzie wynosiło:
a) 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
b) 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
c) 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
d) 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
-nie więcej niż 8 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,
-nie więcej niż 1 0000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu;
2) dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:
- maksymalnie do 1 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do wielokrotności 1 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m2 ogrzewanej powierzchni.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości właścicieli budynków, niż możliwości
i ograniczenia projektowe, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie kolejność wpływu ankiet do Urzędu Miejskiego w  Krzeszowicach.

Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.gminakrzeszowice.pl
w zakładce „Aktualności”, na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz na Pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pokój 2B.

Szczegółowe informacje na powyższy temat można uzyskać pod numerem telefonu: 12 252 08 05.

DO POBRANIA
1. Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu źródła ciepła na paliwa stałe.
2. Uchwała nr XXXVIII/473/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r.
3. Klauzula Informacyjna

Kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
pdf Uchwała RPO_Dziennik Uchwał.pdf
ilość pobrań: 1085
19-10-28 08:12 Uchwała RPO_Dziennik Uchwał.pdf 0.91MB zobacz
pdf Klauzula Informacyjna.pdf
ilość pobrań: 1006
19-10-28 08:13 Klauzula Informacyjna.pdf 123.03KB zobacz
pdf ankieta_krzeszowice.pdf
ilość pobrań: 1148
19-10-28 08:13 ankieta_krzeszowice.pdf 331.61KB zobacz