do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna Aktualności

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła

14 Maj 2020
kategoria:
Aktualności

O G Ł O S Z E N I E


o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie gminy Krzeszowice.
Termin naboru wniosków:
Od 25 maja (od godz. 7:30) do 29 maja 2020 r.
Ilość miejsc ograniczona
Maksymalna wysokość dotacji: 4 000,00 zł
Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.
Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:
• w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 (należy przekazać pracownikowi Urzędu, nie wrzucać do skrzynki podawczej)
lub
• za pośrednictwem elektronicznej skrytki ePUAP (od godz. 7:30 25 maja br., adres skrytki na platformie ePUAP: /UMKrzeszowice/SkrytkaESP)

Zasady udzielania dotacji określone zostały w uchwale Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 roku (tekst jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 07.05.2020 r. poz. 3215).
Formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl lub w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach w Referacie Ochrony Środowiska Pl. F. Kulczyckiego 1 segment A, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 12 252 08 13 (z uwagi na ograniczenia w przyjmowaniu klientów w Urzędzie).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - nr tel.: 12 252 08 13,  12 252 08 12  lub email:

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf klauzula informacyjna.pdf 20-05-14 12:24 113.37KB pobierz plik: klauzula informacyjna.pdf
pdf ogloszenie.pdf 20-05-14 12:24 458.62KB pobierz plik: ogloszenie.pdf
pdf uchwala tekst jedn 2020.pdf 20-05-14 12:25 377.57KB pobierz plik: uchwala tekst jedn 2020.pdf
pdf wniosek.pdf 20-05-14 12:25 518.91KB pobierz plik: wniosek.pdf
docx wniosek-edytowalny.docx 20-05-14 12:26 28.02KB pobierz plik: wniosek-edytowalny.docx