przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Noworoczne spotkanie i gala „Źródła Sukcesu”

23 Styczeń 2017
kategoria:
Aktualności
 

Gminne Spotkanie Noworoczne i gala Nagrody Burmistrza Gminy Krzeszowice „Źródło Sukcesu”

zgromadziła w dniu 13 stycznia w Sali Herbowej prawie 200 mieszkańców gminy oraz gości i przyjaciół, związanych pracą zawodową, więzami rodzinnymi i działalnością społeczną z Ziemią Krzeszowicką.
W uroczysty nastrój uczestników spotkania wprowadził zespół Verso, po czym gości powitali: Anna Miga – dyrektor Centrum Kultury i Sportu, burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń.
- Jest nam bardzo miło przywitać Państwa na naszym Spotkaniu Noworocznym. W grudniu, podczas Wigilijnego Stołu, spotkaliśmy się z Mieszkańcami na krzeszowickim Rynku. Dzisiaj spotykamy się z Państwem w świątecznej atmosferze, w reprezentacyjnej sali samorządu naszej gminy – Sali Herbowej Urzędu Miejskiego, żeby złożyć sobie życzenia noworoczne oraz podziękować tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju naszej gminy. – mówił Wacław Gregorczyk.

Spotkanie zaszczycili obecnością

duchowni z naszej gminy z księdzem dziekanem doktorem Andrzejem Szczotką, goście reprezentujący parlament, władze województwa, powiatu oraz instytucje publiczne świadczące usługi na rzecz naszych mieszkańców: poseł Józef Lassota,  radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, wicestarosta Wojciech Pałka,  wybrani z Ziemi Krzeszowickiej radni powiatowi: Stanisława Grzęda, Janina Lasoń i Jerzy Wnęk a także Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jan Janczykowski. Zaproszenie przyjęli także radni, reprezentanci instytucji i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, Koła Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe i organizacje pozarządowe, pracodawcy i przedsiębiorcy.
Po raz pierwszy spotkanie noworoczne połączone było z galą „Źródła Sukcesu”, toteż burmistrz szczególnie przywitał Kapitułę tej nagrody a następnie wspólnie z Przewodniczącą Stanisławą Grzędą wręczyli dyplomy i statuetki.

Nominacje i nagrody odebrali:

- Nominowani w kategorii „Człowiek”: Teresa Czerny, Maria Dębska i Jerzy Suruło. Statuetkę otrzymała pani Teresa Czerny.
- Nominowani w kategorii „Organizacja”: Fundacja im. Brata Alberta i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno. Statuetkę otrzymała Fundacja im. Brata Alberta
- Nominowana i nagrodzona w kategorii „Firma”: Firma Budowlano Konserwatorska „Lipiński” S. C.
- Nominowany i nagrodzony w kategorii „Instytucja”: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.

Ponadto burmistrz Wacław Gregorczyk uhonorował okolicznościowymi statuetkami 3 firmy,

które w roku 2016 r. wzięły udział w projekcie rozwoju przedsiębiorczości „Patron Biznesu”: KAPRIN Sp. z o.o. Krzeszowice, BOSTAR Sp. z o.o. Krzeszowice i Ranczo Artemidy z Nowej Góry.


Krzeszowicki Teatr Rozrywki działający w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprezentował żywiołowe widowisko „Nasze małe Betlejem” w reżyserii Anny Dijuk-Bujok, po czym przyszedł czas na indywidualne życzenia noworoczne i podzielenie się opłatkiem.

Tekst Janina Walkowicz
Zdjęcia Marian Lewicki