przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU STUDIUM

13 Wrzesień 2023
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice zawiadamia,

że zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 13 września 2023 r., z którego treścią można się zapoznać pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,421556,2023.html


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice – zmiana nr 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 21 września 2023 r. –
13 października 2023 r.

W/w obwieszczenie znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w zakładkach: BURMISTRZ → OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA