przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Leoncjusza, Michała, Renaty
przejdź do stopki

Obwieszczenia w sprawie zmiany mpzp

11 Maj 2022
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice zawiadamia,

że zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 11 maja 2022 r., z którego treścią można się zapoznać pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=2921021

- o podjęciu przez Radę Miejską w Krzeszowicach Uchwały Nr XV/166/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Frywałd;
- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany miejscowego planu i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

oraz zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 11 maja 2022 r., z którego treścią można się zapoznać pod poniższym linkiem:
https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=2920995

- o podjęciu przez Radę Miejską w Krzeszowicach Uchwały Nr XV/165/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/391/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.;
- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany miejscowego planu i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

W/w obwieszczenia znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w zakładkach: BURMISTRZ → OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA