przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Od 1 stycznia 2023 roku zmiana numerów rachunków bankowych UM w Krzeszowicach

29 Grudzień 2022
kategoria:
Aktualności

Ważne dla mieszkańców uiszczających podatki lokalne i opłatę za śmieci
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 roku następuje zmiana obsługi bankowej Urzędu Miejskiego, a co za tym idzie, zmiana numerów rachunków bankowych. W konsekwencji zmianie ulegną także indywidualne numery rachunków do wpłat dokonywanych z tytułu podatków lokalnych, jak i wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informację o nowym indywidualnym numerze rachunku  bankowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymacie Państwo w styczniu 2023 roku. Natomiast informację o nowym numerze rachunku w zakresie wpłat na poczet podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego) otrzymacie Państwo w decyzji o ustaleniu wysokości podatku na rok 2023.  
Uprzejmie prosimy o zmianę numeru rachunku w zleceniach przelewu i dokonywanie w roku 2023 płatności na nowy numer rachunku bankowego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Podatkowego.


Ważne dla firm, instytucji i osób fizycznych, wpłacających pozostałe rodzaje należności
Z uwagi na zmianę od 1 stycznia 2023 roku obsługi bankowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach prosimy o realizację płatności na niżej podany numer rachunku bankowego:

55 86120003 0010 0000 0042 0036  

Wskazany numer rachunku bankowego dotyczy w szczególności: opłaty skarbowej, wieczystego użytkowania, opłaty za rezerwację miejsca na placu targowym, mandatów, czynszu dzierżawnego opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistycznej, opłaty parkingowej, wpłaty za preferencyjny zakup węgla, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości – osoby prawne, podatku rolnego – osoby prawne, podatku leśnego – osoby prawne, kosztów upomnienia i odsetek od w/w należności.