przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze - wymiana kotłów

25 Lipiec 2022
kategoria:
Aktualności
 

Nabór ankiet w zakresie uczestnictwa w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II"

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłasza nabór ankiet o udzielenie dotacji celowej w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i budżetu Gminy Krzeszowice na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych na terenie gminy Krzeszowice.

Termin naboru ankiet: od 1 sierpnia (od godz. 7:30) do 12 sierpnia 2022 r. (do godz. 14:00)
Ilość miejsc jest ograniczona do:
- 120 kotłów gazowych
- 30 kotłów na biomasę.

Maksymalna wysokość dotacji: 14 000,00 zł

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest poddanie się i zaakceptowanie nieodpłatnej oceny energetycznej budynku wykonanej przed realizacją inwestycji. Wykonana ocena musi spełniać założenia projektu dotyczące wartości wskaźnika EPH. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W, nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych.

Ankiety w zakresie uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:
• na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4
lub
• za pośrednictwem elektronicznej skrytki ePUAP (od godz. 7:30, 1 sierpnia br.)
Adres skrytki na platformie ePUAP: /UMKrzeszowice/SkrytkaESP)

Ankiety złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Zasady udzielania dotacji określone zostały w uchwałach:
- nr L/557/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2022 r.
- nr LI/574/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dofinansowania nie można łączyć z innymi programami dotacyjnymi (np. programem gminnym, powiatowym, „Czyste Powietrze” itd.).

Formularze ankiet dostępne są do pobrania w załącznikach lub w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach u Ekodoradców, Pl. F. Kulczyckiego 1 segment B, pokój 2B.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ekodoradców Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - nr tel.: 12 252 08 05 lub email: oraz

DO POBRANIA
• Ankieta w zakresie uczestnictwa w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II
• Uchwała nr L/557/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2022 r.
• Uchwała nr LI/574/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2022 r
• Klauzula Informacyjna