do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Alfreny, Rufina, Wincentego
Strona główna Aktualności

Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

21 Czerwiec 2017
kategoria:
Aktualności

W styczniu 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XXXII/452/17 wprowadził na obszarze województwa małopolskiego

ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej od 1 lipca 2017 r. zakazane jest spalanie:
- flotokoncentratów i mułów węglowych,
- węgla, którego frakcja o uziarnieniu 0-3 mm stanowi powyżej 15% udziału masowego,
- biomasy (w tym drewna) o wilgotności powyżej 20%.
Dodatkowo wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe po 1 lipca 2017 r. muszą spełniać wymagania wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz zapewniać automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących drewno). Przepis ten dotyczy zarówno nowych budynków, jak i budynków w których wymieniany jest stary system grzewczy.
Kotły zainstalowane przed 1 lipca 2017 r., które nie spełniają powyższych wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2023 r. W przypadku jeśli dotychczas użytkowany kocioł spełnia wymagania klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 powinien zostać wymieniony do 1 stycznia 2027 r., natomiast kotły 5 klasy można będzie eksploatować bezterminowo.
Uchwała antysmogowa dotyczy również miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (m. in. kominki i piece). Nowo instalowane urządzenia po 1 lipca 2017 r. także będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Dotychczas eksploatowane urządzenia będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2023 r., chyba że osiągają sprawność cieplną na poziomie 80% lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji zanieczyszczeń na poziomie normy ekoprojektu (np. elektrofiltry).
Szczegółowe informacje na temat uchwały antysmogowej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Referat Ochrony Środowiska, tel. 12 252 08 13