przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

10 Maj 2023
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z art. 111 ust. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłatę w trzech równych ratach w terminie do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W związku z tym przypominamy, że zbliża się termin dokonania II raty opłaty - najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 12b Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”
Płatności można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w  Krzeszowach przy ul. Grunwaldzkiej 4, czynna: poniedziałek  8:00 - 16:00 (od 15:30 do 16:00 płatność tylko kartą płatniczą), wtorek - czwartek:  8:00 - 15:00, piątek 8:00 - 13:30 (przerwa: pon. od 10:30 do 10:45 i od 15:30 do 15:40, wtorek - piątek od 10:30 do 10:45 lub wpłacać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach 55 86120003 0010 0000 0042 0036
Wszelkich informacji udziela się w Zespole ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pok. 4.
Kontakt: Edyta Tadeusz - starszy inspektor ZP, tel.12 252 08 23, e-mail: