przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Anieli, Juliana, Przemysława
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

Otwarte konkursy ofert na 2021 rok

13 Styczeń 2021
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:

Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869741,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html

Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869852,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869844,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Wolontariat

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869829,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-w.html

Działanie na rzecz seniorów (50+)

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869805,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Oferty na realizację zadań publicznych w w/w dziedzinach należy składać w zapieczętowanej kopercie na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2021 roku do godz. 15.30.