przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Danieli, Bohdana, Julii
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

Otwarte konkursy ofert - upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka, ekologia

19 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:

Upowszechnianie kultury fizycznej
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2222628,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-u.html

Turystyka
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2222631,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

Ekologia i ochrona środowiska
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2222634,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html

Oferty na realizację zadań publicznych w w/w dziedzinach należy składać w zapieczętowanej kopercie na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2023 roku do godz. 15.30.