przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Grzegorza, Karoliny, Karola
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
przejdź do stopki

Otwarte konkursy ofert

16 Styczeń 2020
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:

Upowszechnianie kultury fizycznej
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1713196,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-u.html

Turystyka
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1713226,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

Ekologia i ochrona środowiska
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1713247,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html

Oferty na realizację zadań publicznych w w/w dziedzinach należy składać w zapieczętowanej kopercie na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2020 roku do godz. 15.30.