przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
przejdź do stopki

PODSUMOWANIE AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA

11 Maj 2016
kategoria:
Aktualności
 

Dzień Ziemi (nazywany także Światowym lub Międzynarodowym Dniem Ziemi) jest świętem ekologicznym, które obchodzone jest w Polsce od 1990 roku. Tego dnia organizowanych jest wiele akcji, mających na celu promowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa. Na terenie Gminy Krzeszowice, jego obchody skupiają się głównie na organizowaniu akcji, mających na celu uporządkowanie określonego terenu.
W gminie Krzeszowic wiele miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych jest zanieczyszczonych odpadami. Warto dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić tym terenom właściwą ochronę, nie tylko poprzez wskazywanie miejsc „tu są śmieci”, ale poprzez czynne działania, zmierzające do usunięcia odpadów. Przykładem takich działań są akcje „Sprzątania świata” oraz inne prace, zapobiegające ponownemu pojawieniu się odpadów.
W ramach tegorocznych Dni Ziemi, na terenie Gminy Krzeszowice zorganizowano 9 akcji „Sprzątania świata”, z których zebrano w sumie 10 ton odpadów. W akcje te zaangażowani byli: sołtysi, przewodniczący osiedli, rady sołeckie, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, harcerze, szkoły, rady rodzicielskie, pracownicy Urzędu Miejskiego, Straż Miejska, Nadleśnictwo, wędkarze oraz mieszkańcy i turyści.
Zorganizowane akcje objęły:

 


- teren Doliny Racławki, który notorycznie zaśmiecany jest odpadami, płynącymi korytem rzeki. W bieżącym roku, z inicjatywy Burmistrza Gminy Krzeszowice, w dniu 28 kwietnia zorganizowano akcję sprzątania Doliny Racławki, w której uczestniczyło ponad 20 osób. Dzięki pomocy wędkarzy z Koła PZW Krzeszowice, z koryta rzeki usunięto 1,5 tony śmieci;
- rejon tak zwanej sztolni na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. W dniu 17 kwietnia na starej sztolni zebrali się uczestnicy gry Geocaching.


 

Ta międzynarodowa zabawa terenowa, użytkowników odbiorników GPS, polega na poszukiwaniu tzw. skrytek, uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Główną ideą Geocachingu jest zachęcanie uczestników do odwiedzenia atrakcyjnych miejsc, poprzez ukrywanie w nich skrytek. Poza poszukiwaniem ukrytych pojemników cała społeczność graczy organizuje również akcje sprzątania śmieci, sadzenia drzew, czy też znakowania szlaków. Graczom udało się zebrać 100 worków śmieci, a także stare opony, materace i części samochodowe (w sumie ponad dwie tony odpadów);
- okolice stawu Wrońskiego w Tenczynku. W dniu 30 kwietnia, Rada Rodziców, Rada Sołecka wraz z Sołtysem i Ochotniczą Strażą Pożarną zorganizowali akcję „Sprzątania świata” na terenie sołectwa. W ramach tej akcji zebrano ponad 200 worków odpadów;
- teren Sołectwa Nawojowa Góra. W dniu 16 kwietnia, w ramach czwartej edycji akcji „I Ty spróbuj walczyć z barbarzyństwem” pracami porządkowymi objęto okolice boiska sportowego, część lasu oraz teren od szkoły do leśniczówki. W ramach tej akcji zebrano ponad tonę odpadów;
- teren Sołectwa Czerna wzdłuż potoku „Czernka”. Akcja została przeprowadzona w dniu 23 kwietnia i skupiła się głównie na uporządkowaniu rejonu wzdłuż potoku płynącego przez miejscowość, objęła również place i rowy na terenie sołectwa. W ramach tych prac porządkowych zebrano prawie 2 tony śmieci;
- osiedle Żbik, na terenie którego w dniu 23 kwietnia Rada Osiedla wraz z Przewodniczącym i członkami Ochotniczej Straży Pożarnej Żbik zorganizowała akcję, obejmującą pracami porządkowymi główne drogi osiedlowe, rejon ulic Reymonta i Na wzgórze, a także teren przy skale Matki Boskiej.

 

 W sumie zebrano ponad 1 tonę odpadów;
- pobocza dróg w Miękini. W dniu 22 kwietnia, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Miękini objęli swoją akcją „Sprzątania świata” pobocza drogi głównej oraz tzw. „drogę przecznią”;
- rejon placu zabaw i szkoły w Woli Filipowskiej, które akcją sprzątania objęli harcerze, a która zakończyła się zbiórką ponad 10 worków odpadów.

 

 
Każda akcja Sprzątania świata kształtuje postawy przyjazne środowisku, w szczególności w zakresie poszanowania zasobów natury oraz racjonalnej gospodarki odpadami. Inicjatywy takie wspomagane są, za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, poprzez wyposażenie każdego uczestnika w rękawiczki i worki na odpady oraz zapewnienie odbioru wszystkich zebranych śmieci.