do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Dominiki, Dominika, Protazego
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Strona główna Aktualności

Poznajmy budżet obywatelski Województwa Małopolskiego

27 Kwiecień 2016
kategoria:
Aktualności

 

 

Spotkanie informacyjne

W piątek 22 kwietnia na Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyło się spotkanie informacyjne na temat budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego dla Powiatu Krakowskiego. Mieszkańcy naszej gminy oraz przybyli z powiatu goście mogli poznać zasady podziału tej części budżetu Małopolski oraz doświadczenia Gminy Krzeszowice w wydzielaniu części swojego budżetu do dyspozycji mieszkańcom.
Liczymy na to, że w naszej gminie, która ma od lat stosuje zasadę wydzielania części środków do podziału według woli mieszkańców na zebraniach wiejskich i osiedlowych, narodzi się ciekawy pomysł i projekt z naszej gminy będzie realizowany w pierwszym roku wdrażania budżetu obywatelskiego Małopolski – uważa Wacław Gregorczyk, Burmistrz Gminy Krzeszowice.

Wnioski wraz z listami poparcia można składać do 6 maja.

 

 


Spotkanie rozpoczął Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec, który podkreślił prekursorskie działania samorządu województwa. Prezentację o zasadach podziału środków oraz wymaganiach stawianych wnioskom obywatelskim poprowadził Dominik Jaśkowiec, główny specjalista w zespole do spraw organizacji pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego.

6 milionów złotych

Do dyspozycji mieszkańców Małopolski samorząd województwa przeznaczył 6 milionów złotych – po jednym milionie na każdy z sześciu subregionów, na jaki podzielona została Małopolska. Nasza gmina przydzielona jest do subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, tworzonego przez powiaty: krakowski ziemski, bocheński, wielicki, proszowicki, myślenicki i miechowski. Zadania mogą być składane na dwóch poziomach: powiatowym i subregionalnym.  Zadania powiatowe powinny kosztować od 50 do 100 tysięcy złotych, a subregionalne – od 100 do 300 tysięcy. Zadanie powinno mieć charakter prospołeczny i mieścić się np. w obszarach kultury, edukacji, sportu, turystyki czy ekologii.

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne mogą być realizowane tylko na mieniu województwa, czyli tylko na nieruchomościach, które stanowią własność województwa. W naszej gminie takie zadania mogą dotyczyć np. cieków wodnych administrowanych przez samorząd regionalny lub wojewódzkiego szpitala – Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.

 


Zadania „miękkie”

Zadania "miękkie", czyli nieinwestycyjne, moga byc realizowane bez wymagania prawa własności, ale warunkiem jest zgoda władającego. Jeżeli więc będziemy chcieli zgłosić zadanie polegające na organizacji turnieju sportowego na terenie klubu sportowego, to musimy mieć zgodę zarządcy obiektów na przeprowadzenie takich zawodów.
Wnioski z pomysłami projektów można składać na poziomie subregionalnym (ich wartość powinna wynosić od 100 do 300 tysięcy złotych) lub powiatowym (wartość od 50 do 100 tys. złotych).
Aby złożyć wniosek należy mieć minimum 16 lat. Taka sama granica obowiązuje przy podpisywaniu listy poparcia – dla zadania powiatowego trzeba zebrać pod wnioskiem minimum 50 podpisów, a pod subregionalnym co najmniej 100 podpisów.
Wzory formularza można pobrać ze strony internetowej Województwa Małopolskiego. Wniosek należy jednak złożyć w formie papierowej.
Wnioski podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej. Ocena formalna dotyczy sprawdzania podpisów czy prawidłowości wypełnienia formularza, natomiast merytoryczna tego, czy zadanie jest zgodne z wymogami oraz przepisami. Głosowanie nad wnioskami, które przejdą pozytywnie obydwie oceny odbędzie się między 18 czerwca a 6 lipca. Zwycięskie wnioski będą realizowane przez Województwo Małopolskie w tym lub następnym roku budżetowym.

 

 


W drugiej części spotkania przybyli goście mogli poznać długoletnie doświadczenie Gminy Krzeszowice w oddawaniu mieszkańcom prawa do dysponowania częścią budżetu gminy oraz włączaniu obywateli w decydowanie o sprawach lokalnych.

Materiał na ten temat zaprezentował Jan Bereza, Sekretarz Gminy Krzeszowice. Jako dowód na dużą rolę mieszkańców oraz sołtysów i zarządów osiedli służyć może chociażby kwota oddawana do dyspozycji zebraniom mieszkańców – w 2007 roku było to 865,4 tys. zł, podczas gdy na ten rok jest to już kwota 2 mln 415 tys. zł. Udział środków dzielonych przez mieszkańców naszej gminy w całości budżetu to 2,75 proc., podczas gdy budżet obywatelski miasta Krakowa to 0,023 proc.
Dla osiedli i sołectw naszej gminy wzrost środków oddanych do dyspozycji mieszkańcom od 2007 roku do 2016 roku wyniósł od ok. 200 proc. do nawet 460 proc., co pokazuje celowość uspołeczniania wielu decyzji w naszej gminie.
 

Tekst: Jan Bereza
Zdjęcia: Marian Lewicki