przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Program Ochrony Powietrza dla Gminy Krzeszowice

15 Grudzień 2015
kategoria:
Aktualności

Gmina Krzeszowice przystąpiła do opracowania Programu Ochrony Powietrza (POP). Urząd Miejski w Krzeszowicach zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety, która pomoże w zaplanowaniu realnych działań w zakresie poprawy i ochrony jakości powietrza w naszej gminie. Głównym celem przygotowania POP jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza w Gminie Krzeszowice, w tym problem niskiej emisji, określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z gospodarką cieplną oraz przedstawienie propozycji działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie.

Ankietyzacja obejmuje przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy (gospodarstwa domowe) i ma na celu uzyskanie informacji o aktualnym zużyciu i strukturze użytkowania paliw, a także wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Program Ochrony Powietrza będzie stanowił podstawę do ubiegania się przez Gminę Krzeszowice o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji (np. dotację na wymianę źródeł ciepła, czy termomodernizację budynków).

Ankietę można wypełnić on-line, pod adresem:  

lub wypełnić w formie papierowej, a następnie:

  • zeskanować i przesłać na adres mailowy:
  • złożyć w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 – na Dzienniku Podawczym
  • przesłać pocztą na adres siedziby biura: AT GROUP S.A. Ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt z:

  • Firmą AT GROUP S.A. – p. Łukasz Mazanek, tel. 693 551 490 e-mail:
  • Urzędem Miejskim w Krzeszowicach, Referat Ochrony Środowiska – tel. 12 252 08 13

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 10 stycznia 2016 roku.

Za przeprowadzenie ankietyzacji oraz sporządzenie dokumentu odpowiada firma AT GROUP S.A., która działa na zlecenie Gminy.