do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Alfreny, Rufina, Wincentego
Strona główna Aktualności

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw

04 Wrzesień 2017
kategoria:
Aktualności

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

przypomina, że od dnia 4 września 2017 r. do dnia 3 października 2017 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Krzeszowice: [1] Czerna, [2] Filipowice, [3] Miękinia, [4] Nawojowa Góra, [5] Nowa Góra, [6] Ostrężnica, [7] Paczółtowice, [8] Rudno, [9] Sanka, [10] Tenczynek, [11] Wola Filipowska, [12] Zalas, [13] Żary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywa się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 (I piętro), 32-065 Krzeszowice:

- w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00,
- od wtorku do piątku w godzinach 13:00 do 15:00.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
http://e-krzeszowice.home.pl/dokumenty/plan/projekt_mpzp_gmina_krzeszowice_solectwa.zip

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 września 2017 r.

w Sali Herbowej  Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 (I piętro), 32-065 Krzeszowice o godz. 15.30.
Uwagi dotyczące przedmiotu wyłożenia należy składać do Burmistrza Gminy Krzeszowice,
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2017 r.