do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki
Strona główna Aktualności

Przedłużenie terminu wyłożenia MPZP i STUDIUM

26 Marzec 2020
kategoria:
Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE
Burmistrz Gminy Krzeszowice zawiadamia:
o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu:
-  projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Krzeszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej

o ustaleniu nowego terminu dyskusji publicznej oraz o ustaleniu nowego terminu składania uwag do w/w projektów.

Link do obwieszczenia Burmistrza Gminy Krzeszowice w BIP Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach:
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1745938,obwieszczenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-przedluzeniu-terminu-wylozenia-do-publicznego-wgladu-pr.html


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE
Burmistrz Gminy Krzeszowice zawiadamia:
o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu:

-  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice – zmiana nr 6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

o ustaleniu nowego terminu dyskusji publicznej oraz o ustaleniu nowego terminu składania uwag do w/w projektu

Link do obwieszczenia Burmistrza Gminy Krzeszowice w BIP Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach:
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1745942,obwieszczenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-przedluzeniu-terminu-wylozenia-do-publicznego-wgladu-pr.html