do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emila, Karoliny, Kary
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Strona główna Aktualności

Przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019

15 Lipiec 2020
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice, w związku z otrzymaną informacją z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

uprzejmie informuje PRZEDSIĘBIORCÓW, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.:
do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o których mowa w art. 9n ust. 1 - sprawozdania przedstawiane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz art. 9nb ust. 1 - sprawozdania przedstawiane przez podmioty zbierające odpady komunalne;
do 11 września 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, baterii, akumulatorów, sprzętu, pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych). Moduł sprawozdawczy został udostępniony w BDO;
do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Obecnie trwają pracę nad uruchomieniem modułu sprawozdawczego w BDO.
Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, i art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Natomiast do składania tzw. sprawozdań komunalnych zobowiązane są podmioty, o których mowa m.in. w art. 9n i 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub zbierający odpady komunalne, który w danym roku nie odebrał lub nie zebrał na terenie danej gminy odpadów komunalnych, jest zobligowany do złożenia sprawozdania zerowego.
Ponadto informuje się, że w celu ułatwienia przygotowania ww. sprawozdań w systemie BDO należy zapoznać się z filmami instruktażowymi oraz instrukcją złożenia sprawozdania, które dostępne są na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl   (w panelu „Instrukcje”).
Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania stron internetowych w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego poświęconych sprawozdawczości tj.: www.malopolska.pl/reklamowki, www.malopolska.pl/zbiorcze, www.malopolska.pl/produktowa, www.malopolska.pl/sprzet, www.malopolska.pl/baterie, www.malopolska.pl/produkty, www.malopolska.pl/pojazdy.

RGK