przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Rewitalizacja - konsultacje społeczne

01 Czerwiec 2016
kategoria:
Aktualności
 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krzeszowic,

Od 8 czerwca 2016 r. rusza kolejny etap konsultacji społecznych, związanych z procesem rewitalizacji Gminy Krzeszowice.

W toku dotychczasowych prac – w dniach od 4 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r. – przeprowadzone zostało badanie ankietowe skierowane do Mieszkańców, dotyczące potrzeb i oczekiwań w zakresie rewitalizacji. Otrzymaliśmy w sumie 213 ankiet. Wyniki ankiety uwzględnione zostały w przedstawianej do konsultacji społecznych Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Krzeszowice.

Na podstawie diagnozy wyodrębniono część Gminy, która spełnia ustawowe warunki uznania za obszar kwalifikujący się do rewitalizacji. Jest to teren Osiedla Centrum i część Osiedla Parkowego. W tym obszarze badania statystyczne oraz ankietowe wskazały na kumulację problemów – zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych i technicznych.

Obok projektu Diagnozy i wyznaczonych granic obszaru rewitalizacji w Krzeszowicach, Państwa opiniom i wnioskom przedstawiamy także zasady powoływania i działania Komitetu Rewitalizacji – organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Krzeszowic, który będzie powołany w związku z realizacją zapisu ustawy o rewitalizacji. Diagnoza wraz z mapą obszaru rewitalizacji oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, po konsultacjach, muszą, zgodnie z prawem, zostać przyjęte odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Jest to warunek podjęcia kolejnych działań zmierzających do poprawy jakości życia w obszarze przewidzianym do rewitalizacji.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy do:

 • wzięcia udziału w spotkaniach i debatach publicznych organizowanych w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego, ul. Grunwaldzka 4:
  • o Otwarte dla wszystkich spotkanie informacyjne– 8 czerwca 2016 r. godz. 17.00,
  • o Debata publiczna otwarta dla wszystkich – 6 lipca 2016 r., godz. 16.00-18.00
  • o Konsultacje/warsztaty dla organizacji i podmiotów, chcących umieścić swój projekt w planowanym Programie Rewitalizacji – 7 lipca 2016 r., godz. 16.00-18.00.
  • W dniach 8 czerwca – 16 lipca 2016 r:
  • o zapoznawania się z projektami rozwiązań za pośrednictwem internetu:
  • o na stronie Gminy Krzeszowice (www.gminakrzeszowice.pl),
  • o w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice/Article/get/id,1206937.html) oraz
  • o na portalu społecznościowym Facebook na stronie poświęconej rewitalizacji, o nazwie Rewitalizacja Krzeszowic, do której odwiedzenia i polubienia serdecznie zachęcamy (facebook.com/Rewitalizacja-Krzeszowic-1053732628018275),
  • o zapoznawania się z projektami rozwiązań osobiście w Referacie Planowania Strategicznego i Promocji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Ogrodowa 1,  w godzinach urzędowania.
  • o przekazywania drogą elektroniczną () , pocztą tradycyjną lub na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach pisemne wnioski i uwagi dotyczące projektów dokumentów.

Wierzymy, że to Mieszkańcy są najlepszymi ekspertami dla Krzeszowic, dlatego też zależy nam na jak najszerszym udziale Mieszkańców w procesie rewitalizacji. 

Zapraszamy do współtworzenia gminnego programu rewitalizacji!

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
pdf Raport_z_badania_ankietowego.pdf
ilość pobrań: 4267
16-06-20 08:22 Raport_z_badania_ankietowego.pdf 1.13MB zobacz