przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Agaty, Dalii, Sobiesława
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Rewitalizacja - otwarte spotkanie konsultacyjne

22 Sierpień 2016
kategoria:
Aktualności

 
 

W środę 17 sierpnia br. na Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Są to działania poprzedzające przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022, który ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców gminy.

Spotkanie rozpoczął Sekretarz Gminy Krzeszowice Jan Bereza,

który po przywitaniu przybyłych gości omówił ramy prawne przedsięwzięcia w kontekście ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Następnie przedstawił podstawowe definicje, zastosowane formy konsultacji, diagnozę i wynikający z niej wyznaczony obszar oraz wskazał uczestników procesu tworzenia programu.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy i pracownicy samorządowi zadawali pytania

m.in. o to, czy w wyznaczonym obszarze zawierają się ogródki działkowe w okolicy dworca PKP oraz o to jak oszacować wartość projektu na potrzebę karty zgłaszającej przedsięwzięcie do programu rewitalizacji. Padło także konkretne pytanie czy jest możliwość poszerzenia obszaru rewitalizacji o działkę nr 1621/2 a także czy istnieje możliwość sfinansowania ze źródeł zewnętrznych działalności podmiotu powstałego w wyniku  zrealizowanego projektu rewitalizacyjnego.
Wyjaśniając wątpliwości Jan Bereza udzielił twierdzącej odpowiedzi na dwa pytania i wyjaśnił, że zgłaszając projekt do programu trzeba bazować na obowiązujących dokumentach, w szczególności w zakresie wytycznych dotyczących poszczególnych programów operacyjnych, biorąc pod uwagę fakt, że dokumenty te ulegają częstym zmianom i aktualizacjom.

Jednym z poruszanych problemów było późniejsze utrzymanie trwałości projektów wykonanych na obszarze rewitalizowanym.

W tej kwestii Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk wyjaśnił, że realizator projektu będzie odpowiadał za korzystanie z efektów wykonanych prac i dlatego warto kierować się założeniem, iż powstałe podmioty mają racjonalnie ocenić koszty funkcjonowania i ewentualne przychody.

 Prezentacja - Wyznaczanie obszaru rewitalizacji w Gminie Krzeszowice