przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emmy, Flory, Romana
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

Trwa nabór do III edycji projektu Proaktywni z POWER-em!

18 Listopad 2020
kategoria:
Aktualności

Trwa nabór do III edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt „Proaktywni z POWER-em ” skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 roku życia, zamieszkujących lub pracujących na terenie wsparcia, tj. mieszkańcy miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego.
a) Imigranci, reemigranci, należący co najmniej do jednej z grup:
• bierni zawodowo,
• bezrobotni,
•pracujący
b) Osoby bierne zawodowo, w tym kategorii NEET, należące co najmniej jednej z grup:
• zamieszkujące obszar wiejski ( wg. DEGURBA) poza ZIT,
• rodziców powracających na rynek pracy,
• osoby z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu oferujemy:
• Płatne staże z możliwością zatrudnienia
• Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
• Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
• Nabycie nowych umiejętności zawodowych
• Indywidualne doradztwo zawodowe
• Bony szkoleniowe
• Bony na zatrudnienie
• Bony na zasiedlenie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
Telefonicznie: 14 300 04 51, 579 517 630
mailowo:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.