do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogusława, Bronisława, Ilony
Strona główna Aktualności

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI (poza Krakowem)

04 Luty 2019
kategoria:
Aktualności

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym,

spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html). Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały:
Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie parametry.
Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł. Gdy sytuacja będzie się powtarzać sprawa może zostać skierowana do sądu - kara może wynieść nawet 5 000 zł!
Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do końca 2022 r.
Od 1 stycznia 2023 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
Od 1 stycznia 2023 wszystkie kominki muszą:
- spełniać wymagania ekoprojektu lub ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% lub
- być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.
Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 2027 roku.
Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Zakaz stosowania węgla i drewna o określonych parametrach.
Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów. Jest to odpad węglowy o bardzo drobnej frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane są do atmosfery.
Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów można otrzymać dofinansowanie. Od września 2018 roku można składać wnioski do programu Czyste Powietrze. Oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców na paliwa stałe, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian, stropów, wymiana okien i drzwi). Dotacja może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych (od 7 000 zł do 53 000 zł)!

WAŻNE!
Informacji nt. składania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):  502 073 066  lub 12 422 94 90 wew. 2
e-mail:
strona internetowa: www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Ponadto Gmina Krzeszowice rozpoczęła starania o pozyskanie dofinansowania

na program wymiany starych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, na kotły gazowe lub na biomasę w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020.  Jeżeli zostaną przyznane środki, tut. Urząd rozpocznie realizację projektu, o czym będziemy informować m.in. za pośrednictwem strony internetowej, profilu FB Gminy Krzeszowice, tablic ogłoszeniowych w UM Krzeszowice.

Najważniejsze informacje i daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej przedstawione w grafice informacyjnej przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg ulotka_uchwala_UM.JPG 19-02-04 13:04 520.14KB pobierz plik: ulotka_uchwala_UM.JPG