do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna Aktualności

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kapsuły czasu pod budową biblioteki

21 Maj 2020
kategoria:
Aktualności
 

Pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenia następnym pokoleniom.


18 maja przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, w progach budowanej biblioteki.


 

Dla pamięci przyszłych pokoleń, uroczyście akt własnym podpisem zaświadczyli: Kazimierz Stryczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Wacław Gregorczyk - Burmistrz Gminy Krzeszowice, Klaudia Węgrzyn - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach i Tomasz Adamczyk - Lider Konsorcjum – ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne, które realizuje inwestycję. Akt wraz z listami bibliotekarzy do przyszłych pokoleń, dokumentacją fotograficzną oraz aktualnym wydaniem „Dziennika Polskiego”, umieszczono w specjalnej mosiężnej kapsule i wmurowano w ścianę przyszłej biblioteki.

 


Dzięki skutecznym działaniom samorządu gminy, pracowników Urzędu Miejskiego i biblioteki, mieszkańcy w przyszłym roku będą mieli do dyspozycji nowoczesny budynek  wraz z salką kinową oraz szeroką ofertą edukacyjną. Obiekt wyposażony będzie w czytelnie, wypożyczalnie, sale komputerową, strefę małego czytelnika oraz kawiarenkę literacką.


Tekst i zdjęcia: Joanna Kaczorowska