przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Michaliny, Michała, Rafała
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

Ważne dla przedsiębiorców

14 Wrzesień 2020
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z art. 111 ust 4 i 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia 2020 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oraz wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, opłatę w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Przypominamy, że zbliża się termin dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – do 30 września 2020 roku.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18:

- ust. 12a: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.”

- ust. 12b: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”

Wszelkich informacji udziela Referat Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
Kontakt
tel: 12 252 08 23
e-mail: