do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Alfreda, Izydora, Zoriny
Ryzyko wystąpienia przekr. poziomu informowania - pył zawieszony PM10 ( 12 - 13 grudnia 2019)
Strona główna Aktualności

Wybory do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

26 Czerwiec 2019
kategoria:
Aktualności

W 2019 roku odbędą się kolejne wybory do izb rolniczych.

Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w gminie.  
Spis uprawnionych do głosowania jest dostępny do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, pok. A1.
Uprawnionymi do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych są członkowie samorządu rolniczego, czyli :
• osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
• osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
• członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
W gminie Krzeszowice wybiera się dwóch członków do Rady Powiatowej Izby Rolniczej. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Powiatowej następuje do 5 lipca 2019 roku.
Wybory odbędą się 28 lipca 2019 roku w godz. 8.00 – 18.00.
Koordynatorem organizacji wyborów na terenie gminy jest Paulina Palus, referent w Referacie Ochrony Środowiska, tel. 12 252 08 13.