przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Danieli, Bohdana, Julii
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

Wyniki Fundusz wkładów własnych

16 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów z dziedziny kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych spoza budżetu Gminy Krzeszowice tzw. fundusz wkładów własnych, dofinansowano projekt pn. Znaczenie chleba w obrzędach i zwyczajach regionu krakowskiego, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie. W ramach ww. otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 152/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 kwietnia 2022 roku, pozostały wolne środki finansowe w kwocie 4 640,00  zł.

Nabór ofert trwa w trybie ciągłym do dnia 30 listopada 2022 roku lub do wyczerpania  środków.

Zarządzenie