do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna Aktualności

XI Gminne Forum Organizacji Pozarządowych

04 Listopad 2019
kategoria:
Aktualności

30 października 2019 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyło się XI Gminne Forum Organizacji Pozarządowych.

 

Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Krzeszowice.
W pierwszej części spotkania konsultowano projekt „Programu Współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Przedstawiono najważniejsze zapisy projektu programu ze wskazaniem obszarów wzajemnej współpracy w 2020 roku.

 


Gościem spotkania był Konrad Jankoś, audytor wewnętrzny, który omówił Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. Zapoznano zebranych z nowymi drukami ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Zorganizowane Forum Organizacji Pozarządowych pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a samorządem.

 

Tekst: Justyna Sitarz

Zdjęcia: Marian Lewicki