do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Benedykta, Kariny, Olgi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Strona główna Aktualności

Zakończona modernizacja ulic Szpitalnej i Bandurskiego w Krzeszowicach

11 Czerwiec 2019
kategoria:
Aktualności

W ramach zadania wykonano:

- poszerzenie ul. Szpitalnej w miejscu istniejącego zwężenia jezdni - wykarczowano korzenie 5 drzew, wykorytowano pod poszerzenie, wykonano podbudowę i ułożono dwie warstwy masy asfaltowej, rozebrano stary i ułożono nowy krawężnik wraz z korytami odwadniającymi od strony rzeki;
- remont skrzyżowania ul. Bandurskiego z ul. Szpitalną, obejmujący uzupełnienie podbudowy wraz z ułożeniem dwóch warstw masy asfaltowej. Wymieniono uszkodzone  krawężniki na łuku drogi oraz wykonano umocnienie skarpy na wjeździe w ul. Bandurskiego;
- remont ul. Szpitalnej do bloków, obejmujący czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni, ułożenie dwóch warstw z masy asfaltowej z utwardzeniem kruszywem dwustronnych poboczy do poziomu nowej nawierzchni.

Wartość prac: 153 940,71 zł.

Wykonawca: BOLTECH Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 37.