przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Cypriana, Justyny, Łucji
przejdź do stopki

Zgłaszanie zawiadomień o zgromadzeniach

15 Październik 2015
kategoria:
Aktualności

W związku z wejściem z dniem 13 października 2015 r. ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485) uregulowano zasady organizowania zgromadzeń. Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu organizator winien przekazać właściwemu gminnemu (miejskiemu) centrum zarządzania kryzysowego.  W Gminie Krzeszowice  nie zostało  utworzone centrum zarządzania kryzysowego, w związku z tym zgłoszenie o zgromadzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zgłaszać w:

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
  e-mail:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informacje o planowanych zgromadzeniach, organizowanych w trybie uproszczonym publikować będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Bezpieczeństwo/Zgromadzenia”

Jednocześnie, zgodnie z zapisami art. 22 informacje przekazywać będzie również do:

 1. Każdorazowo, do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – przesyłając (elektronicznie) zawiadomienie organizatora,
  ponadto:
 2. Jeżeli zgromadzenie ma zostać zorganizowane w pobliżu siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych - do urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji
  międzynarodowych korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych (oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych),
 3. Jeżeli zgromadzenie ma zostać zorganizowane w pobliżu obiektów podlegających ochronie Biura Ochrony Rządu - do Szefa Biura Ochrony Rządu,
 4. Jeżeli zgromadzenie ma zostać zorganizowane w pobliżu jednostki wojskowej – do właściwego komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.