przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Flawii, Justyna, Rajmunda
przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krzeszowice

15 Styczeń 2021
kategoria:
Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg jest prowadzone przez kilka podmiotów, w zależności od kategorii drogi.

DROGI KRAJOWE
utrzymywane w I-szym i II- gim standardzie zimowego utrzymania:
- Nr 79 Kraków – Katowice, przebiegająca przez teren Gminy Krzeszowice; odcinek od km 351+550 do km 389+364 - standard Nr II.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków, telefony:
sekretariat: 12 417 25 00, 12 411 01 18 (fax);
dyrektor oddziału: 12 417 25 00;
z-ca dyrektora: 12 417 43 59;
naczelnik Wydziału Dróg: 12 417 17 88;
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej: 12 417 25 77, 12 417 36 29 (fax);  
Punkt Informacji Drogowej (PID), czynny całą dobę: 12 417 14 22, 12 412 16 44 i  600 800 610.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, Rejon Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków
telefon czynny całą dobę: 608 648 204,
dyżurny „Akcji zima”: 12 285 51 95.
Odcinek autostrady A-4: od km. 400+871 do 418+040 - standard Nr I – STALEXPORT Mysłowice.

Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 791 Trzebinia – wzgórze Galman (gmina Krzeszowice) - Olkusz, przebiegającej przez teren naszej gminy
- Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56 w Krakowie z/s w Zabierzowie, ul. Spokojna 1A
dyżurny „Akcji zima”: 12 285 51 26, 12 285 51 96, fax.: 12 285 10 74 wewn. 32, 517 104 468.
- PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o., ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia, Wojciech Piaśnik: 501 737 820 i 799 010 105.

DROGI POWIATOWE
– Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków,
tel.: 12 622 10 13, 12 622 10 10; fax: 12 622 10 12; e-mail:
w godz. 7:00 do 21:00.
- Firma Handlowo-Usługowa STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk, ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów, tel.: 668 141 100, 12 280 00 02, e-mail:

DROGI GMINNE – GMINA KRZESZOWICE
- Usługi Komunalne Krzeszowice, spółka z o.o., Plac Fr. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice. Telefony czynne całą dobę: 12 282 01 65, 882 020 025.

Zasady i wykazy zimowego utrzymania  dróg, ulic, placów i chodników gminnych na terenie gminy, zostały określone w przyjętym „Operacie zimowego utrzymania dróg”.
Ponadto podpisywane są  również z podmiotami prywatnymi umowy na mechaniczne usuwanie śniegu i posypywanie miejsc publicznych na terenie sołectw i osiedli Gminy Krzeszowice, z budżetu będącego w dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, przez Usługi Komunalne Krzeszowice spółka z o.o., w ramach umowy na zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Gminy Krzeszowice.

Standard zimowego utrzymania poszczególnych odcinków dróg zależy od zarządcy drogi.
W przypadku dróg gminnych należy liczyć się z tym, że w razie silnych opadów śniegu, celem będzie w pierwszej kolejności zapewnienie ich przejezdności. Standard zimowego utrzymania dróg na terenie naszej gminy przewiduje tzw. utrzymanie dróg „na biało”, co oznacza, że posypywane będą jedynie najniebezpieczniejsze fragmenty dróg, czyli np.: skrzyżowania i strome podjazdy.

W przypadku uwag i zgłaszania problemów z zimowym utrzymaniem dróg najlepiej jest kontaktować się bezpośrednio z zarządcą drogi lub z dyżurnymi, odpowiadającymi za koordynacje i przekazywanie informacji osób obsługujących sprzęt odśnieżający oraz piaskarki.

WIT UMK