przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Statuetki Źródło Sukcesu wręczone

23 Maj 2016
kategoria:
Aktualności
 

Uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Gminy Krzeszowice

odbyła się 20 maja 2016 r. w Galerii w pałacu Vauxhall.

Statuetki otrzymali:

 

Anna Kochalska-Hrycaniuk (kategoria: człowiek)
Pani Anna Kochalska-Hrycaniuk jest nauczycielem w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku oraz członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola „Tęcza Marzeń”. Pomysłowość, dobroć i dociekliwość to główne cechy jej charakteru, dzięki którym stała się osobą wybitną w swoim zawodzie. Pani Anna ciągłego rozwoju wymaga nie tylko od dzieci, ale również od samej siebie. W latach 2013-2016 ukończyła wiele dodatkowych szkoleń, dotyczących między innymi pracy w grupie, rozwijania empatii oraz nauki przez zabawę. Indywidualne podejście do podopiecznych zaowocowało wieloma sukcesami na szczeblu nie tylko gminnym, ale również wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. Pani Anna co roku tworzy z dziećmi przedstawienia teatralne, które cieszą się dużym uznaniem. Dba o integrację nie tylko w grupie przedszkolnej, ale także wśród rodziców organizując warsztaty i ogniska integracyjne. Po godzinach pracy nadal angażuje się w życie społeczne, organizując swoim podopiecznym wyjazdy na basen. Potrafi zmienić otaczający nas świat w miejsce przyjazne i zrozumiałe dla małego człowieka. Istota jej pracy jest zawarta w słowach Roberta Fulghuma „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...”


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki (kategoria: instytucja)
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach już od 70 lat jest centrum życia kulturalnego lokalnego środowiska. Idąc z duchem czasu spełnia potrzeby społeczności i popularyzuje czytelnictwo. Biblioteka posiada 8 filii oraz jeden punkt czytelniczy. Szczególna uwaga poświęcana jest tu dzieciom, dla których biblioteka jest miejscem atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym. Dzieje się tak z powodu licznych spotkań autorskich, przedstawień teatralnych, konkursów oraz lekcji bibliotecznych. Ważnym obszarem pracy bibliotek jest działalność kulturalno-oświatowa, mająca na celu edukację literacką i regionalną mieszkańców gminy. Od wielu lat w bibliotece istnieje punkt turystyczny, gdzie przyjezdni mogą zasięgnąć wszystkich potrzebnych informacji dotyczących regionu. Rok 2015 był dla biblioteki rokiem Kazimierza Wyki, szczególnym i bogatym w wydarzenia związane z postacią patrona. Zorganizowano liczne wystawy, wykład o życiu i twórczości pisarza oraz poświęcony Mu wieczór wspomnień. Krzeszowicka biblioteka to nie tylko półki z książkami, ale także miejsce wielu wydarzeń kulturalnych. Dzięki wdrażaniu nowych technologii dostępność wybranej książki można sprawdzić w katalogu online, nie ruszając się nawet z domu. Obecna działalność placówki stanowi wyznacznik nowoczesnego bibliotekarstwa.

Bostar Sp. z o.o. (kategoria: firma)
Trzy oddziały, ponad 50 pracowników, jeden z największych odbiorców węgla z TAURON WYDOBYCIE S.A. – mowa oczywiście o firmie Bostar. Już od początku istnienia podstawową działalnością firmy była sprzedaż węgla energetycznego i materiałów budowlanych oraz transport wyspecjalizowanymi do tego pojazdami. W 1996 roku powstał nowy skład, znajdujący się w Krzeszowicach, w którym jest prowadzona sprzedaż i dystrybucja materiałów budowlanych oraz własny skład węglowy. W składzie tym jednorazowo można  zmagazynować aż 80 tysięcy ton węgla. Prężny rozwój firmy zaowocował w 2004 roku kolejnym składem opałowo-budowlanym w Regulicach. Klientami są zarówno odbiorcy indywidualni jak i składy opałowe i kotłownie znajdujące się na terenie całego kraju. Dzięki znacznym ilościom odbieranego węgla przedsiębiorstwo zyskało status dealera Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Południowego Koncernu Węglowego. Firma Bostar to przedsiębiorstwo zbudowane i rozwijane przez właścicieli wykorzystujących realia gospodarki i środowiska gminy Krzeszowice. Dostosowują oni swoje działania do potrzeb rynku. O wielu lat udzielają oni wsparcia gminie podczas organizacji imprez charytatywnych. W roku ubiegłym przygotowali poczęstunek dla mieszkańców biorących udział w wydarzeniu Krzeszowicki Wigilijny Stół.

Hufiec ZHP w Krzeszowicach im. Szarych Szeregów (kategoria: organizacja)
Hufiec ZHP Krzeszowice to jedna z najstarszych i największych organizacji młodzieżowych działających na terenie gminy Krzeszowice. Główną misją ZHP jest wychowywanie młodych ludzi, wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju oraz kształtowanie charakteru poprzez stawianie różnorodnych wyzwań. Przez cały rok odbywają się spotkania gromad zuchowych, drużyn harcerskich, wędrowniczych oraz kręgów instruktorskich. Na przełomie lat 2014/15 hufiec zrealizował cenny dla środowiska lokalnego projekt, jakim była Kampania Sztandar. Dzięki niej członkowie hufca i inni mieszkańcy poszerzyli wiedzę na temat Szarych Szeregów oraz przekonali się, jak ważna jest odpowiedzialna postawa życiowa. Kampania zaczęła się od Złazu Hufca w Warszawie, potem były zbiórki tematycznie związane z historią Szarych Szeregów a drużyny podejmowały się służby na rzecz społeczności lokalnych. Zwieńczeniem kampanii było nadanie nowego sztandaru. Organizacja w swoich działaniach ściśle współpracuje z rodzicami swoich wychowanków, gminą Krzeszowice, Małopolskim Instytutem Kultury, placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz wieloma innymi instytucjami. Hufiec ZHP w Krzeszowicach pełni ważną rolę w życiu społecznym, organizując popularne wydarzenia a także czynnie uczestnicząc w uroczystościach patriotycznych, imprezach sportowych i kulturalnych.

Uroczystość uświetnił koncert "Oczarowanie światem" - piosenki Anny German zaśpiewała Lucyna Ordon-Klimczak.