przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Miejska Rada Seniorów

23 Wrzesień 2016
kategoria:
Aktualności
 

Seniorzy, którzy przybyli do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach na spotkanie w sprawie powołania w naszej gminie ciała konsultacyjno – doradczego, reprezentującego osoby starsze, wyrazili duże zainteresowanie propozycją przedstawioną im przez burmistrza gminy Wacława Gregorczyka. – Projekt statutu Miejskiej Rady Seniorów jest materiałem wyjściowym, chciałbym abyśmy omówili państwa oczekiwania i sposób pracy takiej rady – stwierdził burmistrz na początku spotkania.

 Spotkanie z osobami z „srebrnego” pokolenia odbyło się w ramach cyklu organizowanego przez samorząd gminy pod nazwą „Rozmawiamy o…”, poświęcanego za każdym razem innemu zakresowi problemów.

Tegoroczne zmiany w Statucie Gminy Krzeszowice umożliwiają powołanie rad młodzieżowej i senioralnej przez Radę Miejską w Krzeszowicach. Równolegle prowadzone konsultacje z środowiskiem młodzieży i osób starszych potwierdzają zainteresowanie obydwu tych grup większym uczestniczeniem w życiu gminy.

Lepszemu poznaniu roli rad senioralnych służyć miała krótka prezentacja dorobku Rady Krakowskich Seniorów, której druga kadencja trwać będzie w latach 2016 - 2019. Jej przewodniczący Antoni Wiatr wraz z Marianem Krzewińskim, pełniącym funkcję rzecznika prasowego Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w interesujący sposób przedstawili praktyczny wymiar zadań, wykonywanych przez krakowską reprezentację seniorów. Marian Krzewiński podkreślał, że dla każdego samorządu środowisko seniorów jest dobrym partnerem, choć nie ukrywał, że wymagającym i mocno angażującym się w życie społeczne.

Zalety funkcjonowania takiego organu podkreślał inicjator powołania Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach, burmistrz Wacław Gregorczyk. – Wiele spraw i problemów rozwiązywanych przez gminę dotyczy seniorów. Takie spojrzenie ze środka grupy seniorów pozwoli nam być może na zwrócenie uwagi na szczegóły, których sami możemy nie dostrzegać – stwierdził burmistrz.

Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele starszego pokolenia z naszej gminy ciepło wyrażali się o propozycji powstania Miejskiej Rady Seniorów. Zbigniew Durczok – prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej – podkreślał dobre przykłady aktywizacji seniorów w formach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Józef Godyń przyznał, że podoba mu się podejście samorządu, który coraz więcej uwagi zwraca na to, by swoje zadania postrzegać nie tylko przez pryzmat inwestycji ale przede wszystkim z punktu widzenia problemów ludzkich.

Przybyli na spotkanie seniorzy i radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach przyznali, że pomysł mocniejszego włączenia seniorów do działań samorządu jest bardzo dobry, a szczegóły zapisów statutu powinny być wypracowane w procesie konsultacji z zainteresowanym środowiskiem. Obszary pracy rady seniorów, zaproponowane w wersji roboczej statutu, zostały określone jako:

  • „wspieranie aktywności ludzi starszych;
  • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów;
  • mieszkalnictwo dla seniorów;
  • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
  • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu i pozytywnego społecznego wizerunku;
  • rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.”

Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń podkreślił, że samorząd chce większego otwarcia na seniorów, ale bardzo ważne będzie późniejsze prawdziwe zaangażowanie się reprezentantów tej grupy wiekowej w prace tego ciała.

- Cieszą nas takie inicjatywy choć w naturalny sposób zwiększają zaangażowanie pracowników urzędu w obsługę posiedzeń takich rad. Uwagi i wnioski, wypracowywane w określonych grupach społecznych, są ważne dla dobrego przepływu informacji do urzędu – uważa Małgorzata Bojkowska, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

 Galeria zdjęć z wydarzenia

Jan Bereza