przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Dzisiaj rozmawiamy o … - budownictwo energooszczędne i poszanowanie energii

09 Grudzień 2016
kategoria:
Aktualności

Kolejne spotkanie z cyklu „Dzisiaj rozmawiamy o …” w czwartek 8 grudnia dotyczyło budownictwa ekologicznego i energooszczędnego.

Otwierając spotkanie burmistrz Wacław Gregorczyk przywitał zaproszonych gości, przedstawicieli Klastra Zrównoważonego Rozwoju z Kokotowa: Panią Irenę Łobocką – Koordynator Klastra i Pana Tomasza Pyszczka.

 

W prezentacji wprowadzającej burmistrz Wacław Gregorczyk

przedstawił zakres prac wykonanych przez samorząd naszej gminy w ostatnich 2 latach, koniecznych do wdrożenia programu ograniczania niskiej emisji, przyczyniających się do życia w zdrowych warunkach.
Warunkiem pozyskania wsparcia finansowego dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji funkcjonujących na terenie naszej gminy było opracowanie kierunkowego dokumentu – Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016 – 2023. Dokument ten, przyjęty przez Radę Miejską, został jesienią br. zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W oparciu o ten plan gmina Krzeszowice złożyła dwie karty projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Jeden z tych wniosków, zakłada wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych węglem na nowe kotły spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Wartość projektu – 1.245.000,00 zł, a za tę kwotę planujemy wymienić 100 szt. kotłów w budynkach mieszkalnych.
Drugi projekt służący wymianie kotłów zakłada wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych węglem na nowe kotły opalane węglem 5 i 6 generacji. Pomimo wnioskowania o kwotę 2,1 mln zł, dofinansowanie po ocenie kart projektów zostało obniżone do kwoty 593 tys. zł.
Dofinansowanie zakładane dla zadań w projektach wynieść ma 350 zł /1 kW mocy urządzenia. Założono także górne stawki dofinansowania: maksymalnie do 8 tys. zł dla wymiany w budynku jednorodzinnym, do 10 tys. zł – w budynku wielorodzinnym oraz do 1 tys. zł do instalacji wewnętrznej.
- Niezwykle ważne jest nie tylko stosowanie bardziej ekologicznych surowców energetycznych, ale także poszanowanie energii już wytworzonej poprzez ograniczanie strat ciepła. Dlatego jako samorząd podejmujemy działania na rzecz rozwoju budownictwo pasywnego i energooszczędnego – zauważył burmistrz Wacław Gregorczyk.


 

Zalety budownictwa niskoenergetycznego przedstawił zebranym Tomasz Pyszczek

- architekt zajmujący się projektowaniem budynków pasywnych, który zaczął swój wykład od podania przykładu kosztów ogrzewania dużej hali sportowej w Słomnikach, której roczne ogrzewanie kosztuje 4,5 tys. zł, natomiast gdyby halę taką wykonano w tradycyjnej technologii to roczne ogrzewanie wiązałoby się wydatkiem rzędu 45 tys. zł. Jak stwierdził architekt, budynek pasywny należy traktować jako inwestycję, która zagwarantuje nam niskie koszty utrzymania w ciągu życia.

 Irena Łobocka


Kolejne przykłady już użytkowanych obiektów to przedszkole w Słomnikach, kościół w Jabłonce. Jak podkreślił Tomasz Pyszczek, stosując rozwiązania budownictwa pasywnego korzystamy z polskich artykułów i urządzeń, co ma wpływ na ogólną sytuację ekonomiczną kraju. Posiadając bogate doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne fachowo omówił istotne zagadnienia budowania obiektów w nowoczesnej technologii energooszczędnej.

Po części wykładowej rozpoczęła się dyskusja a uczestnicy spotkania zadawali pytania o praktyczne zastosowanie budownictwa energooszczędnego.

Zainteresowanie wzbudziła także możliwość zobaczenia domu jednorodzinnego zbudowanego  według projektu pasywnego w Kokotowie koło Krakowa. Na zakończenie burmistrz Wacław Gregorczyk poinformował zebranych o planach budowy w technologii energooszczędnej budynku biblioteki oraz siedziby urzędu przy placu Kulczyckiego. Efektem współpracy gminy Krzeszowice z przedstawicielami klastra z Kokotowa, może będzie w przyszłości mini miasteczko solarne w zachodniej części Krzeszowic.
Jan Bereza