przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

18.10.2018 r. - podpisanie umowy z firmą Pro Regio Consulting Grzegorz Godziek na stworzenie dokumentu: Powrót do źródeł - opracowanie założeń reaktywacji Uzdrowiska Krzeszowice.

Dokument:
1. Historia działalności uzdrowiskowej na terenie Krzeszowic.
2. Wskazanie możliwych do wykorzystania naturalnych surowców leczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego dostępnych na obszarze Krzeszowic.
3. Planowanie przestrzenne, a status uzdrowiska (wstępna koncepcja stref uzdrowiskowych, ograniczenia prowadzonej działalności w poszczególnych strefach, pożądane funkcje poszczególnych obszarów).
4. Analiza kosztów i korzyści z uzyskania statusu uzdrowiska, w tym dla poszczególnych grup interesariuszy.
5. Niezbędne działania formalno-prawne zmierzające do nadania Krzeszowicom statusu uzdrowiska.
6. Alternatywne scenariusze rozwoju.
7. Podsumowanie głosów i opinii z przeprowadzonego wstępnego procesu konsultacji społecznych.
8. Rekomendacje dla dalszych działań w sferze promocji i informacji o podjętych działaniach na rzecz reaktywacji Uzdrowiska Krzeszowice (w układzie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym).
9. Analiza sukcesów i porażek oraz prezentacja wybranych działań polskich samorządów z ostatnich lat, które podjęły decyzję o staraniu się o nadanie statusu uzdrowiska swoim miejscowościom.
Istotnym elementem prac nad dokumentem będzie przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. Zakłada się przeprowadzenie co najmniej czterech spotkań, w tym:
1. Spotkanie otwierające z kluczowymi osobami w gminie – przedstawienie metodologii prac.
2. Spotkanie z potencjalnymi partnerami bezpośrednio zaangażowanymi w działania związane z reaktywacją uzdrowiska (radni, gestorzy bazy zabiegowej, właściciele terenów w planowanej strefie A Uzdrowiska);
3. Spotkanie z interesariuszami zainteresowanymi rozwojem funkcji uzdrowiskowych oraz turystyczno-rekreacyjnych (przedstawiciele biznesu, w tym przedsiębiorcy z przyszłej strefy B i C, organizacje pozarządowe) – szanse i zagrożenia, dobre praktyki w innych samorządach, alternatywne scenariusze rozwoju;
4. Spotkanie z mieszkańcami Krzeszowic - szanse i zagrożenia, dobre praktyki w innych samorządach, pytania i odpowiedzi dotyczące ważnych kwestii związanych ze staraniem się Krzeszowic o nadanie statusu uzdrowiska.
5. Koszty zaproszenia, sali i ew. cateringu pokrywa Zamawiający.