przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Łukasza, Kai, Nastazji
przejdź do stopki

Pierwszego zapisu

mówiącego o wykorzystaniu wód siarczanych do leczenia bydła dokonał miejscowy proboszcz, ks. Bernard Bocheński, w kronice parafialnej z 1625 r.

Rozwój uzdrowiska rozpoczyna się w II połowie XVIII w.,

kiedy dr Jan Gotfryd Leonhardi na zlecenie księcia Augusta Czartoryskiego, dokonał badań właściwości wody siarczanej, oraz odkrył i zastosował do celów leczniczych źródło wody żelazistej. Około 1778 r. ocemborwano jedyne wówczas źródło wody siarczanej ("Zdrój Główny"). W tym samym roku wybudowano pierwsze łazienki, a w roku następnym zarejestrowano pierwszych pacjentów.
Zatwierdzone przez księcia Czartoryskiego plany budowy nowoczesnych łazienek realizowała energicznie księżna Izabela Lubomirska. W 1788 r. zespół uzdrowiskowy składał się z pięciu niewielkich domków kąpielowych, dwóch łaźni, lazaretu i mieszkania dla ubogich gości, pałacyku "Vauxhall" prowadzącego działalność rozrywkową dla kuracjuszy, oberży oraz kilku obiektów pomocniczych i gospodarczych. W okresie tym lekarzem zdrojowym był Leopold de Lafontaine, który w roku 1789 wydał pierwszą monografię uzdrowiska, zawierającą oprócz charakterystyki wód także opis okolicy.

Kolejny etap rozwoju uzdrowiska

rozpoczął się wraz z przejęciem Krzeszowic w 1816 r. przez wnuka Izabeli Czartoryskiej - Artura Potockiego i jego żonę Zofię z Branickich. W 1819 r., prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej łaźni, powstały "Łazienki Zielone", od 1858 r. zwane łazienkami "Zofia". Na rok 1835 przypadł szczyt zainteresowania uzdrowiskiem. Z biegiem lat zainteresowanie to stopniowo malało. W 1847 r. odnotowany został chwilowy wzrost popularności kurortu, spowodowany uruchomieniem linii kolei żelaznej z Krakowa do Mysłowic przez Krzeszowice. Wysiłki Potockich przeniosły się na rozbudowę dochodowego górnictwa i przemysłu.

Podczas II wojny światowej

budynki łazienek zostały wykorzystane przez okupanta dla potrzeb wojennych i uległy poważnej dewastacji. W latach 1966-68 przeprowadzono prace adaptacyjne w budynku łazienek "Zofia" i częściowo rozbudowano obiekt. Powstał Ośrodek Rehabilitacyjny, który w roku 1970 przyjął pierwszych pacjentów.


Od 1999 r. działa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice",

przyjmujący pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi, reumatycznymi i chorobami układu nerwowego. http://www.rehabilitacja-krzeszowice.pl/