przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

16 października 2015 r. w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyła się konferencja z udziałem przedsiębiorców z naszej gminy, zorganizowana z inicjatywy burmistrza Wacława Gregorczyka.

W spotkaniu, które poprowadziła Dorota Marek, uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym Jarosław Kotyza i Piotr Jasion z Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.
Jarosław Kotyza i Piotr Jasion szczegółowo omówili zasady organizacji Centrum na terenie dawnego kamieniołomu w Miękini, które prowadzić będzie działalność naukową, współpracować z przemysłem oraz wspierać dobre praktyki i promocję energii odnawialnej.

Powstanie także strefa gospodarcza na powierzchni ok. 8 ha.

Planowana inwestycja w realny sposób przyczyni się do rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy, będzie też przyjazna dla otoczenia i mieszkańców (szczegóły w prezentacji poniżej). Gmina Krzeszowice jest partnerem tego projektu. Prezentacja BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY NA RZECZ PROMOCJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – BUS OZE dostępna jest poniżej.

Burmistrz Wacław Gregorczyk w prezentacji pn. Kamień – naturalne bogactwo Gminy Krzeszowice

przedstawił historię wydobycia kamienia na naszym terenie oraz podkreślił znaczenie gospodarcze działających tu obecnie zakładów: Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o., Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Rudawie S.A., Kopalni Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. Wpływy z opłat eksploatacyjnych podwyższają dochody gminy, a zatrudnienie, jakie dają kamieniołomy sprawia, że są one zaliczane do największych pracodawców.
- Bogactwo, jakie posiadamy, może być wykorzystane w inny sposób, na przykład w architekturze ogrodowej, dekoracji wnętrz, budowie ogrodzeń oraz infrastrukturze drogowej. Należy kształcić nowe pokolenie kamieniarzy, a co za tym idzie tworzyć nowe miejsca pracy. Trzeba zachować trwały ślad bogactw naturalnych dla przyszłych pokoleń – przykładem jest nowy kościół w Krzeszowicach, w którym posadzka i elewacja wykonane są z wapienia czatkowickiego.- mówił Wacław Gregorczyk.

Propozycje zwolnień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w Gminie Krzeszowice

oraz wysokość podatku od środków transportowych w 2016 roku przedstawiła zebranym Urszula Lempart - kierownik Referatu Podatkowego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Propozycje, przygotowane z inicjatywy burmistrza Wacława Gregorczyka, mają przyciągnąć nowych inwestorów i zachęcić obecnych do rozwoju swoich firm. (szczegóły w prezentacji poniżej). Po wprowadzonej obniżce stawek podatku od środków transportowych podatki w Gminie Krzeszowice będą jednymi z najkorzystniejszych wśród okolicznych gmin.

Spotkanie zakończyła dyskusja,

która dotyczyła głównie: dalszego rozwoju przedsiębiorczości i gminy, Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini, infrastruktury drogowej a także propozycji i możliwości rozwiązań podatkowych.