przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Danieli, Bohdana, Julii
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

Referat Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)

przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia danego roku kalendarzowego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oraz wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłatę w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wszelkie informacje udziela się w Referacie Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Krzeszowice ul. Ogrodowa 1 segment B pok. 3

Kontakt: Kierownik RWP Edyta Tadeusz tel.12 252 08 23.