przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Flawii, Justyna, Rajmunda
przejdź do stopki

Nieruchomości Gminy Krzeszowice przeznaczone do sprzedaży
                        
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach pod numerem telefonu (12) 252 08 16 lub mailowo: ,

Miejscowość

 

Nr i pow. działki

Przeznaczenie w mpzp

Cena

 

Wadium

 

Termin przetargu

Położenie

 

Dodatkowe informacje

Osoba do kontaktu

                 
Żbik

378/1 (0,0931 ha),
378/2 (0,0705 ha)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
142 000,00 zł + 23% VAT
15 000,00 zł 28 września 2022 godz. 9.00 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.13601649849353&lng=19.664596617221832&l=31708,92725,92726,189947&b=16328

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2153801,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-kom.html

Monika Mianowska 
Rudno

795/13

(0,67 ha)

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa 403 000,00 zł + 23% VAT 40 000,00  zł 8 września 2022 godz. 9.00 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.09479800440879&lng=19.58775799999999&l=31708,92725,92726,189947&b=16328 ogłoszenie
 
Monika Mianowska
Miękinia

 1212/85 - 0,0839 ha

1212/96 - 0,3984 ha

zabudowa usługowa  485 000,00 zł + 23% VAT   wrzesień 2022 mapa  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2113175,wykaz-nieruchomosci-polozonych-w-obrebie-strefy-aktywnosci-gospodarczej-w-miekini-przeznaczonych-do-.html Monika Mianowska 
Miękinia 1212/97 - 0,6561 ha zabudowa usługowa   574 000,00 zł + 23% VAT     j.w. j.w.  Monika Mianowska 
 Miękinia 1212/98 - 0,6987 ha zabudowa usługowa    611 000,00 zł + 23% VAT     j.w.  j.w. Monika Mianowska  
 Miękinia 1212/99 - 0,7215 ha zabudowa usługowa   631 000,00 zł + 23% VAT      j.w.  j.w. Monika Mianowska   
Miękinia 1212/87 - 0,0306 ha zabudowa usługowa    441 000,00 zł + 23% VAT     j.w. j.w.  Monika Mianowska 
Miękinia

1212/100 - 0,6510 ha

1212/90 - 0,0269 ha

1212/101 - 0,0187 ha

 zabudowa usługowa    568 000,00 zł + 23% VAT     j.w. j.w.  Monika Mianowska 
Rudno

134 (0,81 ha)
139 (0,09 ha)
140 (0,11 ha)
141 (1,10 ha)

zabudowa

usługowa


1 688 000,00 zł + 23% VAT
 

październik/

listopad 2022

https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=17.85&lat=50.10025520671369&lng=19.559021998589632&l=31708,189947&b=16328 https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2129937,wykaz-dotyczy-kompleksu-nieruchomosci-pol-w-obrebie-rudno-o-lacznej-powierzchni-211-ha-w-sklad-ktore.html

Monika Mianowska

 

Siedlec

263/1 pow. 0,1037 ha
263/5 pow 0,0273 ha (udział 1/4)

zabudowa mieszkaniowa 88 500,00 zł + 23% VAT
 
6 000,00 zł 7.09.2022 r. godz. 9.00 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.14357182175071&lng=19.673729538917545&l=31708,92609&b=20724  ogłoszenie  Jan Kościelny
Siedlec

263/3 pow. 0,1017 ha

263/5 pow 0,0273 ha (udział 1/4)

zabudowa mieszkaniowa 83 500,00 zł + 23% VAT 5 000,00 zł 7.09.2022 r. godz. 10.00 mapa ogłoszenie  Jan Kościelny
Zalas

2218

Zabudowa mieszkaniowo-uslugowa 40 000,00 zł +23%VAT 4000,00 zł 28 września 2022 r. godz. 10.30 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.086489500820775&lng=19.630601999999996&l=31708,92725,92726,189947&b=16328  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2153814,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nie.html  Monika Mianowska
Sanka

16/2 pow. 0,0664 ha

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, tereny dróg wewnętrznych 31 000,00 + 23% VAT 3 000,00 zł 3.11.2022 godz. 9.00 Link do mapy:
https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.07232907567025&lng=19.624854326248172&l=31708,92609,189947&b=16328

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2167345,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-w-m.html
 Jan Kościelny
Filipowice

3181/2 pow. 0,0515 ha

Tereny zamknięte komunikacji kolejowej  59 000,00 zwolnienie z VAT 6 000,00 3.11.2022 godz. 10.00  Link do mapy: https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.140105500111964&lng=19.54970950000001&l=31708,92609,189947&b=16328 https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2167345,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-w-m.html   Jan Kościelny