przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bogny, Rafaeli, Rafała
przejdź do stopki

Nieruchomości Gminy Krzeszowice przeznaczone do sprzedaży
                        
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach pod numerem telefonu (12) 252 08 16 lub mailowo: ,

Miejscowość

 

Nr i pow. działki

Przeznaczenie w mpzp

Cena

 

Wadium

 

Termin przetargu

Położenie

 

Dodatkowe informacje

Osoba do kontaktu

                 
Żbik

378/1 (0,0931 ha),
378/2 (0,0705 ha)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 113 600,00 zł + 23%VAT 11 360,00 zł 14 grudnia 2022 r. godz. 10.00 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.13601649849353&lng=19.664596617221832&l=31708,92725,92726,189947&b=16328 https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2180466,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-drugim-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-komple.html  Monika Mianowska 
Zalas 2218 (0,08 ha) Zabudowa mieszkaniowo-usługowa  32 000,00 zł +23%  3 200,00 zł 14 grudnia 2022 r. godz. 9.00
 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.086489500820775&lng=19.630601999999996&l=31708,92725,92726,189947&b=16328]
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2180472,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-drugim-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruc.html  Monika Mianowska 
Miękinia

 1212/85 - 0,0839 ha

1212/96 - 0,3984 ha

zabudowa usługowa  485 000,00 zł + 23% VAT 48 500,00 zł 1.12.2022  godz. 9.00 j.w. https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2113175,wykaz-nieruchomosci-polozonych-w-obrebie-strefy-aktywnosci-gospodarczej-w-miekini-przeznaczonych-do-.html Monika Mianowska 
 Miękinia 1212/98 - 0,6987 ha zabudowa usługowa    698 000,00 zł + 23% VAT 69 800,00 zł   j.w.  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2170114,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-ograniczonych-na-zbycie-nie. Monika Mianowska  
 Miękinia 1212/99 - 0,7215 ha zabudowa usługowa   720 000,00 zł + 23% VAT 72 000,00 zł    j.w. https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2170114,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-ograniczonych-na-zbycie-nie. Monika Mianowska   
Miękinia

1212/87 - 0,0306 ha

1212/105 (0,4713 ha)

zabudowa usługowa    505 500,00 zł + 23% VAT 50 500,00 zł   j.w. https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2170140,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-ograniczonych-na-oddanie-w-.  Monika Mianowska 
Rudno

134 (0,81 ha)
139 (0,09 ha)
140 (0,11 ha)
141 (1,10 ha)

zabudowa

usługowa


1 688 000,00 zł + 23% VAT
150 000,00 zł 2.12.2022 r. https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=17.85&lat=50.10025520671369&lng=19.559021998589632&l=31708,189947&b=16328 https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2170096,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-kom.html

Monika Mianowska

 

Siedlec

263/1 (0,1037 ha)

263/5 (0,0273 ha (udział 1/4)

Zabudowa mieszkaniowa

96 200,00 zł + 23% VAT 9 000,00 zł 31.10.2023 godz. 9.00 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.14357182175071&lng=19.673729538917545&l=31708,92609&b=20724  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2337144,ogloszenia-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-w-m.html Jan Kościelny
Siedlec

263/3 (0,1017 ha)

263/5 (0,0273 ha) (udział 1/4)

Zabudowa mieszkaniowa

98 200,00 zł + 23% VAT 10 000,00 zł 31.10.2023 godz. 10.00  https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.143494469538176&lng=19.674298167228702&l=31708,92609&b=20724 https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2337144,ogloszenia-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-w-m.html Jan Kościelny
Siedlec 230/14 (0,3402 ha)  Zabudowa usługowa,
Tereny dróg publicznych- drogi lokalne 
391 000,00 zł + 23% VAT 40 000,00 zł  18.10.2023 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.14312200156554&lng=19.682025&l=31708,189947&b=16328  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2320293,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-na-zbycie-nieruchomosci-w-m-sie.html 

Jan Kościelny

 

Tenczynek 753/1, pow. 0,51 ha Zabudowa Usługowa, Tereny zieleni nieurządzonej, lokalnej ochrony powiązań przyrodniczych, Tereny dróg publicznych- drogi zbiorcze

489 000,00 zł + 23% VAT

50 000,00 zł

6.12.2023

godz. 9.00

https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=18.5&lat=50.12219866748543&lng=19.612184879383708&l=31708,92725,92726&b=16328  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2342981,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-na-zbycie-nieruchomosci-w-m-ten.html

Jan Kościelny

Rudno

790 pow.0,04 ha

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa

23 000,00 zł + 23%VAT

2 300,00 zł

8.02.2024 godz. 9.00

https://www.sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.09660150025559&lng=19.589588000000006&l=31708,189947&b=16328  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2385809,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieru.html  Aneta Zawada
Krzeszowice

1710 pow.0,0579 ha

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

192 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAt)

25 000,00 zł

27.02.2024 godz. 9.00

https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.13338950031095&lng=19.642309500000014&l=31708,33917,38315,40514,189947&b=16328  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2391801,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-na-zbycie-nieruchomosci-oznaczonej-jak.html  Monika Mianowska
Nawojowa Góra 538 pow. 0,08 ha  Tereny zieleni nieurządzonej, lokalnej ochrony powiązań przyrodniczych, Tereny dróg wewnętrznych, Tereny dróg publicznych, droga główna ruchu przyspieszonego  24 400,00 zł + 23% 3 000,00 zł  24.04.2024 godz. 9.00 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.1221155018294&lng=19.68796000000001&l=31708,38315,92725,92726&b=16328  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2427946,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-ograniczonym-na-sprzedaz-nieruc.html   
Zalas
566/7, pow. 0,27 ha, 566/8, pow. 0,0658 ha

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, tereny dróg wewnętrznych
109 000,00 zł + 23% VAT 11 000,00 zł

15.05.2024 godz. 9.00

 

https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.08784584684405&lng=19.629454314708713&l=31708,92609&b=20724  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2438238,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-na-zbycie-kompleksu-nieruchomos.html  Jan Kościelny
Miękinia 1392/3, pow. 0,7550 ha  Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; tereny rolne; tereny dróg publicznych, drogi zbiorcze; tereny dróg wewnętrznych  455 000,00 zł +23% VAT 30 000,00 zł

30.07.2024

godz. 9.00

https://www.sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=17&lat=50.1540295484798&lng=19.598300457000736&l=31708,189947&b=20724&SearchPlot=["120606_5.0008.1392/3 (LPIS) Miękinia"]  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2469517,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nie.html  Radosław Kot