przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Nieruchomości Gminy Krzeszowice przeznaczone do sprzedaży
                        
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach pod numerem telefonu (12) 252 08 16 lub mailowo: ,

Miejscowość

 

Nr i pow. działki

Przeznaczenie w mpzp

Cena

 

Wadium

 

Termin przetargu

Położenie

 

Dodatkowe informacje

Osoba do kontaktu

                 
Żbik

378/1 (0,0931 ha),
378/2 (0,0705 ha)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 113 600,00 zł + 23%VAT 11 360,00 zł 14 grudnia 2022 r. godz. 10.00 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.13601649849353&lng=19.664596617221832&l=31708,92725,92726,189947&b=16328 https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2180466,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-drugim-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-komple.html  Monika Mianowska 
Zalas 2218 (0,08 ha) Zabudowa mieszkaniowo-usługowa  32 000,00 zł +23%  3 200,00 zł 14 grudnia 2022 r. godz. 9.00 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.13601649849353&lng=19.664596617221832&l=31708,92725,92726,189947&b=16328  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2180472,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-drugim-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruc.html  Monika Mianowska 
Miękinia

 1212/85 - 0,0839 ha

1212/96 - 0,3984 ha

zabudowa usługowa  485 000,00 zł + 23% VAT 48 500,00 zł 1.12.2022  godz. 9.00 j.w. https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2113175,wykaz-nieruchomosci-polozonych-w-obrebie-strefy-aktywnosci-gospodarczej-w-miekini-przeznaczonych-do-.html Monika Mianowska 
 Miękinia 1212/98 - 0,6987 ha zabudowa usługowa    698 000,00 zł + 23% VAT 69 800,00 zł   j.w.  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2170114,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-ograniczonych-na-zbycie-nie. Monika Mianowska  
 Miękinia 1212/99 - 0,7215 ha zabudowa usługowa   720 000,00 zł + 23% VAT 72 000,00 zł    j.w. https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2170114,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-ograniczonych-na-zbycie-nie. Monika Mianowska   
Miękinia

1212/87 - 0,0306 ha

1212/105 (0,4713 ha)

zabudowa usługowa    505 500,00 zł + 23% VAT 50 500,00 zł   j.w. https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2170140,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszych-przetargach-ustnych-ograniczonych-na-oddanie-w-.  Monika Mianowska 
Rudno

134 (0,81 ha)
139 (0,09 ha)
140 (0,11 ha)
141 (1,10 ha)

zabudowa

usługowa


1 688 000,00 zł + 23% VAT
150 000,00 zł 2.12.2022 r. https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=17.85&lat=50.10025520671369&lng=19.559021998589632&l=31708,189947&b=16328 https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2170096,ogloszenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-kom.html

Monika Mianowska

 

Siedlec

263/1 (0,1037 ha)

263/5 (0,0273 ha (udział 1/4)

Zabudowa mieszkaniowa

70 800,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł 21.02.2023 godz. 9.00 https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.14357182175071&lng=19.673729538917545&l=31708,92609&b=20724  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2221944,ogloszenia-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-trzecich-przetargach-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-w-m-s.html Jan Kościelny
Siedlec

263/3 (0,1017 ha)

263/5 (0,0273 ha) (udział 1/4)

Zabudowa mieszkaniowa

66 800,00 zł + 23% VAT 5 000,00 zł 21.02.2023 godz. 10.00  https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.143494469538176&lng=19.674298167228702&l=31708,92609&b=20724 https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2180603,ogloszenia-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-drugich-przetargach-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-w-m-si.html  Jan Kościelny
Krzeszowice

2348

(0,18 ha)

 Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 121 000,00 zł + 23% VAT 12 000,00zł

7.03.2023

godz. 9.00

https://sip.gison.pl/krzeszowice?zoom=19&lat=50.12791000049196&lng=19.611895500000013&l=31708,92609&b=20724  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2228990,ogloszenia-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-pierwszym-przetargu-ustnym-na-zbycie-nieruchomosci-w-m-krz.html  Jan Kościelny