przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia 2021 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rozpocznie spis powszechny i potrwa do 30 czerwca 2021 r., według stanu na 31 marca 2021 r. na godz. 24.00. Głównym celem spisów jest uzyskanie demograficzno-społecznej fotografii społeczeństwa. Zbierane są dane o ludności tj. wykształceniu, aktywności zawodowej, źródłach utrzymania, migracji, obywatelstwie, narodowości, wyznaniu, stopniu niepełnosprawności, warunkach mieszkaniowych,  a wyniki spisów stanowić będą podstawę do podejmowania kluczowych decyzji zarówno w skali kraju, jak i na poziomie lokalnym.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, będzie obowiązkowy i w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego, dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
• urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
• urzędy wojewódzkie,
• urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego), rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Więcej informacji o Narodowym spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. na stronie internetowej: https://spis.gov.pl