przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2019): 396

Powierzchnia: 147 ha

Sołtys: Anna Brzózka

Kontakt: 609 742 991,

Skład Rady Sołeckiej:

DUDEK STANISŁAW
KLICH AGNIESZKA
KOZAK JAN
WÓJCIK ANETA
PLEWA PATRYK
FILIPEK KLAUDIA
MAZUR IWONA

Charakterystyka:

Wieś Nowa Góra - Łany jest przysiółkiem miejscowości Nowa Góra, stanowiącym odrębne sołectwo. Leży na Wyżynie Krakowskiej (część północna), w subregionie geomorfologicznym Płaskowyżu Ojcowskiego zwanego też Płytą Ojcowską. Sołectwo charakteryzuje się czystym środowiskiem, brakiem uciążliwych dla otoczenia zakładów przemysłowych i wysokimi walorami krajobrazowymi.