przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Libuszy, Wacławy, Wacława
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Duże zainteresowanie reformą w szkolnictwie

25 Styczeń 2017
kategoria:
Aktualności
 

W piątkowy wieczór 20 stycznia na Sali Herbowej Urzędu Miejskiego

odbyło się spotkanie poświęcone zmianom, jakie dla naszej gminy niesie reforma w szkolnictwie, wdrażana przez rząd. – Staramy się przeprowadzić niezbędne zmiany w sposób, który jak najmniej odczują dzieci. Reforma jest wdrażana w bardzo szybkim tempie, terminy jej wprowadzenia dla organów samorządu gminnego, burmistrza i rady, są w mojej opinii zbyt krótkie – rozpoczął swoje wystąpienie Wacław Gregorczyk, Burmistrz Gminy Krzeszowice.
Następnie poinformował zebranych o swoich propozycjach rozwiązań, jakie zostały w postaci projektów uchwał przesłane do radnych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Plan działań zakłada, że wszystkie szkoły podstawowe w gminie będą szkołami 8-klasowymi.

Rozwiązanie to dotyczy zarówno dzisiejszych szkół podstawowych, zespołów szkół, jak i krzeszowickiego gimnazjum. Docelowo więc w mieście byłyby dwie szkoły podstawowe – zlokalizowane przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Długiej.

 


Z kolei Barbara Adamczyk, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich, przedstawiła całościowo zmiany, jakie proponuje rząd oraz stanowisko kuratora oświaty i wychowania w kwestii planowanych zmian. Naczelnik Barbara Adamczyk odpowiadała także na kwestie poruszane podczas dyskusji. Tematyka rozwiązania w mieście zdominowała większość spotkania.


 

Długa dyskusja, podczas której głos zabierali rodzice, nauczyciele, przedstawiciele rad rodziców oraz przedstawiciele samorządu gminy

poświęcona była m.in. rozmieszczeniu oddziałów szkolnych w dwóch podstawówkach, gotowości przygotowania lokali na potrzeby uczniów w zróżnicowanym wieku, zapewnienia pracy nauczycielom restrukturyzowanych szkół oraz szans na pomoc rządu w doposażaniu sal dydaktycznych lub ewentualnych inwestycjach, niezbędnych do wdrożenia reformy szkolnictwa.