przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Aureli, Kamila, Kleofasa
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
przejdź do stopki

Konsultacje - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

09 Wrzesień 2021
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice, zgodnie z Uchwałą nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, poddaje pod konsultację projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzeszowice na 2022 rok.
Ww. projekt do konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.  

Zgodnie z Regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi (załącznik do Uchwały nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 r.) - konsultacja zostanie przeprowadzona w formie, o której mowa w § 6 ust.1 punkt 3), tj. poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.krzeszowice.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.
Zgodnie z ww. Regulaminem proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu winny być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ww. Regulaminu (formularz ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji).

Obowiązująca forma zgłaszania uwag:
a)drogą pisemną na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32 - 065 Krzeszowice (na Dziennik Podawczy),
lub:
b)drogą elektroniczną na adres email:

Proponowane uwagi do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzeszowice na 2022 rok należy zgłaszać do dnia: 27 września 2021 r.

BURMISTRZ mgr inż. Wacław Gregorczyk

Kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
docx zał nr 1 projekt GPPiRPA na 2022 r.docx
ilość pobrań: 13
21-09-09 14:04 zał nr 1 projekt GPPiRPA na 2022 r.docx 77.41KB -
doc zał nr 2 formularz na 2022 projektu GPPiRPA.doc
ilość pobrań: 14
21-09-09 14:04 zał nr 2 formularz na 2022 projektu GPPiRPA.doc 31.5KB -